lệnh chủ tịch nước

Quốc hội họp bất thường kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước

Quốc hội họp bất thường kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước

Thứ 4, 01/03/2023 | 19:08
Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khoá XV diễn ra trong buổi sáng 2/3 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công bố lệnh của quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Công bố lệnh của quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thứ 6, 03/02/2023 | 11:05
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, dự kiến trong quý I hoặc quý II năm nay, Bộ sẽ ban hành thông tư về giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.
Công bố Pháp lệnh mới về xử lý hành chính tại tòa án

Công bố Pháp lệnh mới về xử lý hành chính tại tòa án

Thứ 7, 31/12/2022 | 08:30
Đây là Pháp lệnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 13/12/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2023.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về luật Phòng, chống ma túy

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về luật Phòng, chống ma túy

Thứ 6, 16/04/2021 | 15:24
Sáng 16/4, tại Hà Nội, văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố luật Phòng, chống ma túy.
Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam ở tuổi 62 và nữ ở tuổi 60

Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu đối với nam ở tuổi 62 và nữ ở tuổi 60

Thứ 2, 16/12/2019 | 18:12
Trong bộ Luật Lao động (Sửa đổi) vừa được Chủ tịch nước ký lệnh công bố, tuổi nghỉ hưu chung trong điều kiện lao động bình thường, nam nghỉ hưu ở tuổi 62 (vào năm 2028) và nữ ở tuổi 60 (vào năm 2035) theo lộ trình mỗi năm tăng 3 tháng đối với nữ và mỗi năm tăng 4 tháng với nam kể từ năm 2021.
Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 6 luật

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 6 luật

Thứ 4, 12/07/2017 | 15:05
Sáng 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 6 luật.
Xem thêm...