lời Phật dạy

Lời Phật dạy: 3 điều còn thì không biết, mất đi mới biết

Lời Phật dạy: 3 điều còn thì không biết, mất đi mới biết

Thứ 2, 09/01/2017 | 14:55
Càng sân si nhiều thì càng mệt mỏi, cuộc sống là vậy. Trước khi rời xa trần thế, con người nhất định phải biết 3 điều theo lời Phật dạy.
Hiểu về Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Hiểu về Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai

Thứ 6, 13/12/2013 | 20:02
Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu ai muốn hiểu rõ được về hết thảy các đức Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai, thì nên quán xét tánh thật của các pháp trên thế gian này tất cả đều là do tâm tạo thành.” (Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo.)
Món nợ lớn nhất của đời người

Món nợ lớn nhất của đời người

Thứ 5, 07/11/2013 | 15:53
Nợ thì có nhiều kiểu nợ. “Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm” (lời Phật dạy).
Áp dụng lời Phật dạy vào môi trường công sở

Áp dụng lời Phật dạy vào môi trường công sở

Thứ 3, 05/11/2013 | 08:03
Hẳn bạn từng nghe câu nói: “Có đi có lại mới toại lòng nhau”. Câu này ý nói chỉ cần chúng ta tôn trọng, ca ngợi, khẳng định người khác thì họ sẽ tôn trọng, ca ngợi và khẳng định lại bạn.
Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Quan điểm của Phật giáo về việc nói dối

Thứ 3, 15/10/2013 | 15:05
Một người đã sống không thật với người khác, và với bản thân mình, thì sẽ không bao giờ tìm tới sự thật, chứ đừng nói chứng ngộ sự thật. Nói dối là nói không đúng sự thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có.
Ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày

Ứng dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày

Thứ 4, 02/10/2013 | 10:12
Tu không cần đi chùa nhiều, đọc kinh nhiều, ăn chay giỏi, làm công quả chuyên cần, xây chùa cất miếu...nếu làm được những điều này thì tốt. Nhưng vấn đề chính yếu của tu là thấu hiểu và "quyết tâm" ứng dụng những điều Phật dạy vô đời sống hằng ngày của mình.
Sự kiện Syria dưới góc nhìn Phật giáo

Sự kiện Syria dưới góc nhìn Phật giáo

Thứ 5, 12/09/2013 | 12:09
Như chúng ta đã biết, Đức Phật không bao giờ xem hòa bình như là một quà tặng từ đâu đến.
Xem thêm...