luật công chứng

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nghề công chứng

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nghề công chứng

Thứ 6, 14/01/2022 | 19:45
Sau hơn 5 năm thi hành Luật, họat động công chứng tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.
Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận về phòng chống tham nhũng

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:52
Ngày 29/10, trong ngày làm việc thứ 7, kỳ họp thứ 6, Quốc hội nghe Tờ trình về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2013.
Xem thêm...