mất bò mới lo làm c

Chùa Trăm Gian bị “bức tử”: Xử lý chưa nghiêm

Chùa Trăm Gian bị “bức tử”: Xử lý chưa nghiêm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Dù kết luận của Sở Văn Hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã phần nào cho thấy trách nhiệm của các bên có liên quan, nhưng hình thức xử lý kỷ luật bước đầu đối với vị trụ trì chùa Trăm Gian và Trưởng ban quản lý di tích chưa thực sự thỏa đáng.
Xem thêm...