MC phan anh

Phan Anh tên thật là Hoàng Phan Anh, nghề nghiệp là MC, diễn viên, người mẫu ảnh nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Sinh ngày 30/ 07/1981 tại Hà Nội