Mobileye

Intel hoàn tất thương vụ thâu tóm Mobileye với giá 15,3 tỉ USD

Intel hoàn tất thương vụ thâu tóm Mobileye với giá 15,3 tỉ USD

Thứ 3, 14/03/2017 | 00:09
Intel cuối cùng đã hoàn tất việc mua lại công ty xe tự hành Israel có tên Mobileye với số 63,54 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 15,3 tỉ USD.
Intel thành lập tập đoàn chuyên nghiên cứu phát triển xe tự hành

Intel thành lập tập đoàn chuyên nghiên cứu phát triển xe tự hành

Thứ 5, 01/12/2016 | 00:19
Hôm 29/11, Intel đã thành lập một tập đoàn riêng mang tên Automated Driving Group (ADG) để hợp tác với Mobileye và Delphi nhằm phát triển công nghệ xe tự hành.
Xem thêm...