Canh Tý - Năm canh tý - Năm 2020 là năm canh tý

Năm 2020 là năm Canh Tý – tức là năm con chuột. Đây cũng là năm của những người thuộc mệnh Thổ – Bích Thượng thổ – tức là Đất tò vò hay đất trên vách, đất trên tường thành.