Ngày thương binh liệt sỹ - Tin tức về ngày thương binh liệt sĩ

Ngày thương binh liệt sỹ diễn ra vào ngày 27/7 hàng năm để tưởng nhớ về những người anh hùng dân tộc, những người thương binh liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc