người bảo lãnh

CII đứng ra bảo lãnh cho 2 công ty con vay ngân hàng 1.400 tỷ đồng

CII đứng ra bảo lãnh cho 2 công ty con vay ngân hàng 1.400 tỷ đồng

Thứ 4, 05/07/2023 | 10:32
CII thường xuyên thực nhiều giao dịch như chuyển tiền góp vốn, hợp tác đầu tư, bảo lãnh vay vốn,... cho công ty con, công ty liên kết trong thời gian qua.
Dịch vụ cầm đồ, biến tướng và mánh lới

Dịch vụ cầm đồ, biến tướng và mánh lới

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
– Phải chăng dịch vụ cầm đồ trở thành thị trường kinh doanh bất hợp pháp nhưng đã được hợp pháp hóa. Luật pháp có đứng ngoài những hiệu cầm đồ?
Xem thêm...