Nguyễn Tài Thu

Bác sĩ Nguyễn Tài Thu: Chữa bệnh bằng tình yêu

Bác sĩ Nguyễn Tài Thu: Chữa bệnh bằng tình yêu

Thứ 3, 19/03/2013 | 22:28
Nhắc đến thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Nguyễn Tài Thu thì chắc hẳn không ai còn xa lạ. Tên tuổi của ông không chỉ "phủ sóng" ở Việt Nam mà còn lừng lẫy khắp chân trời Âu Mỹ với những ca châm cứu chấn động thế giới. Nhiều người quý mến và nể trọng vẫn phong tặng cho ông là: Cây kim vàng, huyền thoại sống, ông vua châm cứu, nhưng ông chỉ khiêm tốn nhận mình là một người thầy thuốc chữa bệnh cứu người mà thôi.
Xem thêm...