Nhiệt điện Kiến Lương

Tân Tạo “sa lầy” hơn 1.200 tỷ đồng phải thu từ Dự án Kiên Lương 1

Tân Tạo “sa lầy” hơn 1.200 tỷ đồng phải thu từ Dự án Kiên Lương 1

Thứ 2, 30/10/2023 | 16:47
Đến ngày 30/9/2023, Tân Tạo vẫn ghi nhận hơn 1.253 tỷ đồng phải thu tại TEDC dù đã thông báo rút toàn bộ số tiền 1.753 tỷ đồng đã góp trước đó.
Tập đoàn của bà 'nghị' Đặng Thị Hoàng Yến đang làm ăn ra sao?

Tập đoàn của bà 'nghị' Đặng Thị Hoàng Yến đang làm ăn ra sao?

Thứ 6, 02/06/2017 | 17:18
Nợ ngân hàng quá hạn hàng trăm tỷ đồng, bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, giá cổ phiếu ngang một…ly trà đá, tập đoàn của bà Đặng Thị Hoàng Yến đang rơi vào cảnh khó khăn nhất trong nhiều năm.
Xem thêm...