phiên bản Mỹ

Vietnam's Next Top Model copy lộ liễu phiên bản Mỹ

Vietnam's Next Top Model copy lộ liễu phiên bản Mỹ

Thứ 2, 14/10/2013 | 10:29
Hai trong ba thử thách của tập hai đều được ‘xào nấu’ từ American ‘s Next Top Model.
Xem thêm...