quá hạn nộp phạt vi phạm giao thông

Đề xuất quy trình thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Đề xuất quy trình thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính

Thứ 4, 05/10/2022 | 16:28
Người có thẩm quyền thu tiền phạt trực tiếp phải lập bảng kê biên lai thu tiền phạt và nộp toàn bộ số tiền đã thu vào Kho bạc Nhà nước theo thời gian quy định.
Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông bị xử lý thế nào?

Thứ 3, 06/06/2017 | 11:05
Nếu chậm nộp tiền phạt lỗi vi phạm giao thông thì có bị phạt thêm tiền không? Cách tính thời gian chậm nộp cụ thể ra sao?
Xem thêm...