Thành phố Bắc Kạn - Tin tức về Thành Phố Bắc Kạn - Trang 1

Thành phố Bắc Kạn là một thành phố trực thuộc của tỉnh Bắc Kạn, ở vùng Trung Du Bắc Bộ, Việt Nam với diện tích tự nhiên là 137 km² và dân số 57.800 người