thị kính

Truyền thuyết về ngôi chùa cổ Bổ Đà

Truyền thuyết về ngôi chùa cổ Bổ Đà

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Bổ Đà tự có tên chính là chùa Quan Âm, được dân tin là nơi đức Quan Âm Bồ Tát ứng hiện cứu đời.
Xem thêm...