thiên cẩu

Giai thoại quanh ngôi miếu nổi tiếng linh thiêng ở Huế

Giai thoại quanh ngôi miếu nổi tiếng linh thiêng ở Huế

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:28
Dân làng Phổ Trung và Phổ Đông cung kính gọi hai bức tượng chó đá là ngài "Thiên Cẩu". Những ngày rằm, mùng một người dân thường đến thắp nhang, cầu khấn. Nơi "ngài" ngự, tuyệt nhiên không ai dám xâm phạm...
Xem thêm...