Thiên long bát bộ - Tiểu thuyêt, phim Thiên long bát bộ

Thiên long bát bộ là một tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Bình luận đánh giá về phim Thiên long bát bộ hấp dẫn trên báo Người Đưa Tin