thời lý

'Chùa Một Cột phải trở thành viên ngọc thời Lý'

'Chùa Một Cột phải trở thành viên ngọc thời Lý'

Thứ 5, 16/05/2013 | 08:43
GS Phan Khanh - Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho biết: "Trọng tâm của dự án phải là chùa Một Cột, trong đó phải sửa cột chùa thành cột đá và bậc cầu thang lên chùa".
Xem thêm...