Tikker

Đồng hồ báo... giờ chết

Đồng hồ báo... giờ chết

Thứ 5, 10/10/2013 | 11:30
Bằng cách phân tích tình hình sức khỏe người đeo thông qua một bảng câu hỏi, chiếc đồng hồ Tikker có khả năng dự đoán được tuổi thọ của bạn.
Xem thêm...