TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh - Đọc báo Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật tin tức TP HCM đầy đủ và chi tiết trên báo Người Đưa Tin. Thành phố Hồ Chí Minh (thường được gọi là Sài Gòn) là một thành phố ở miền nam Việt Nam nổi tiếng với vai trò nòng cốt trong chiến tranh Việt Nam. Diện tích: 2.096 km²