Trần Thọ

Tam quốc diễn nghĩa: Giai thoại thú vị về nghề nghiệp đầu tiên của Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Giai thoại thú vị về nghề nghiệp đầu tiên của Lưu Bị

Thứ 2, 27/12/2021 | 06:00
Trước khi làm nên đại nghiệp, Lưu Bị từng có một thời gian mưu sinh bằng nghề đan giày cỏ.
Con trai của Gia Cát Lượng là người như thế nào?

Con trai của Gia Cát Lượng là người như thế nào?

Thứ 7, 31/10/2020 | 06:00
Gia Cát Chiêm (217–263), tự Tử Viễn, là tướng lĩnh nhà Thục Hán trong thời kỳ Tam quốc. Ông nổi tiếng vì là con trai của Thừa tướng Thục Hán Gia Cát Lượng.
Chi tiết chứng minh Tào Tháo đa nghi nhưng không nhỏ nhen

Chi tiết chứng minh Tào Tháo đa nghi nhưng không nhỏ nhen

Thứ 2, 19/10/2020 | 06:00
Dù mang tiếng đa nghi, gian trá nhưng Tào Tháo được người đời ca ngợi là một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc, mưu trí hơn người thời Tam quốc.
Giấc mơ lạ của Quan Vũ báo trước điềm chẳng lành

Giấc mơ lạ của Quan Vũ báo trước điềm chẳng lành

Thứ 3, 22/09/2020 | 06:00
Quan Vũ là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được tôn là bậc thần nhân nên có rất nhiều truyền thuyết kỳ bí cũng như nhiều giai thoại về cuộc đời ông.
Sự thật Gia Cát Lượng chỉ dùng

Sự thật Gia Cát Lượng chỉ dùng "Không trận kế" chứ không phải là "Không thành kế"

Thứ 7, 12/09/2020 | 06:00
“Không thành kế” được coi là một trong những kế sách cho thấy tài năng dụng binh, mưu lược hơn người của Gia Cát Lượng.
Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo chỉ viết một chứ nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa

Tam quốc diễn nghĩa: Tào Tháo chỉ viết một chứ nhưng lại ẩn chứa hàm ý sâu xa

Thứ 4, 02/09/2020 | 12:00
Tào Tháo sau khi đã nắm được thực quyền liền thực hiện chính sách thu thập nhân tài trong thiên hạ, đồng thời cho các văn thần võ tướng trong triều có cơ hội được trổ hết tài năng. Nhưng gian hùng đệ nhất Tam quốc này cũng vì sinh lòng nghi kị nên đã ra tay trừ khử vô số người có năng lực.
Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị trong mắt Tào Tháo, Quách Gia và Lỗ Túc là người như thế nào?

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị trong mắt Tào Tháo, Quách Gia và Lỗ Túc là người như thế nào?

Thứ 7, 22/08/2020 | 06:00
Do ảnh hưởng quá lớn từ tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, nên nhiều người cho rằng Lưu Bị là một người nhu nhược, không có tài năng gì, nhờ may mắn có các cận thần tài giỏi mà ông mới dựng được cơ nghiệp. Trên thực tế, theo sử liệu Lưu Bị là một vị tướng có tài, ngay cả Tào Tháo cũng đánh giá rất cao ông.
Tam quốc diễn nghĩa: Được Tào Tháo đối xử rất thân tình vì sao Lưu Bị âm thầm có ý chống lại?

Tam quốc diễn nghĩa: Được Tào Tháo đối xử rất thân tình vì sao Lưu Bị âm thầm có ý chống lại?

Thứ 5, 06/08/2020 | 07:03
Khi ở Hứa Xương Lưu Bị được Tào Tháo đối xử rất thân tình, có lễ nghĩa, “ngồi cùng chiếu, ra cùng xe”… Tuy nhiên, là tông thất nhà Hán, Lưu Bị bất bình trước việc thao túng triều đình của Tào Tháo và âm thầm có ý chống Tào.
Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không theo Viên Thiệu

Tam quốc diễn nghĩa: Lý do Triệu Vân không theo Viên Thiệu

Thứ 5, 21/05/2020 | 06:00
Triệu Vân (? – 229), tự Tử Long, là một danh tướng sống vào cuối thời Đông Hán và thời Tam quốc trong lịch sử Trung Hoa. Ông sinh tại huyện Chân Định thuộc quận Thường Sơn, ngày nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc).
Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật việc Quan Vũ trảm Hoa Hùng, giết Nhan Lương, Văn Xú

Thứ 4, 20/05/2020 | 06:00
Quan Vũ (?- 220), tự Vân Trường, là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và đầu thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán của Lưu Bị.
Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật khiến Lưu Bị dù chưa được gặp mặt nhưng vẫn kinh ngạc

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật khiến Lưu Bị dù chưa được gặp mặt nhưng vẫn kinh ngạc

Thứ 7, 16/05/2020 | 06:00
Lưu Bị (161 - 223) tự là Huyền Đức, người huyện Trác, quận Trác thuộc U Châu, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị không hề có Ngũ hổ tướng?

Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị không hề có Ngũ hổ tướng?

Thứ 5, 07/05/2020 | 06:00
Theo Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị sau khi lên ngôi đã lấy hiệu là Hán Trung Vương, sắc phong 5 vị dũng tướng gồm Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung - là Ngũ hổ thượng tướng (Ngũ hổ tướng).
Xem thêm...