Trần Văn Thọ

Những chuyên gia kinh tế Việt Nam thành danh ở nước ngoài

Những chuyên gia kinh tế Việt Nam thành danh ở nước ngoài

Thứ 5, 04/04/2013 | 09:53
Họ là những người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực kinh tế Việt Nam và đã thành danh tại nước ngoài.
Xem thêm...