Trung Âu

Mùa đông Châu Âu

Mùa đông Châu Âu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:42
Tôi vốn dĩ là kẻ trung thành với mùa thu, bởi đó là mùa tôi yêu nhất trong năm. Nhưng gần mười năm sống ở xứ lạnh, mùa đông châu Âu đã dần cho tôi những cảm giác ấm áp.
Xem thêm...