Trung Quốc

Trung Quốc nằm tại khu vực Đông Á của Châu Á với tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là quốc gia đông dân nhất trên thế giới với trên 1,405 tỷ người và diện tích lục địa lớn thứ nhì thế giới là xấp xỉ 9,6 triệu km².