tử anh

Lửa cháy cung A Phòng và mối hận Tần vương

Lửa cháy cung A Phòng và mối hận Tần vương

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Lâu nay, người ta đều nói rằng chính Hạng Vũ là người đã ra lệnh đốt rụi cung A Phòng tòa cung điện quy mô, tráng lệ và xa hoa bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, những phát hiện mới nhất lại chứng minh rằng từ hàng ngàn năm nay, người ta đã nghi oan cho vị Tây Sở Bá Vương lừng lẫy này…
Xem thêm...