Tư Mã Ý

Clip: Tiếng đàn có sức mạnh bằng chục vạn hùng binh của Gia Cát Lượng

Clip: Tiếng đàn có sức mạnh bằng chục vạn hùng binh của Gia Cát Lượng

Thứ 7, 02/01/2021 | 06:00
Khi Gia Cát Lượng bị Tư Mã Ý mang 15 vạn quân vây ở Tây Thành, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ông đã mang cây đàn ấy lên ngồi trên mặt thành bình thản gảy.
Tam quốc diễn nghĩa: Trước khi qua đời Tào Tháo dặn con trai điều gì?

Tam quốc diễn nghĩa: Trước khi qua đời Tào Tháo dặn con trai điều gì?

Thứ 4, 09/12/2020 | 06:00
Trước khi qua đời, Tào Tháo đã dặn dò con trai Tào Phi phải đề phòng Tư Mã Ý.
Lý do Tư Mã Ý không cho phép trồng cây xung quanh mộ của mình

Lý do Tư Mã Ý không cho phép trồng cây xung quanh mộ của mình

Thứ 6, 04/12/2020 | 07:00
Tư Mã Ý dành cả cuộc đời để mưu tính, ngay cả về cái chết, ông cũng đã sắp xếp ổn thỏa chuyện hậu sự của bản thân.  
Đặc điểm kỳ lạ của Tư Mã Ý khiến Tào Tháo phải hét lớn khi nhìn thấy

Đặc điểm kỳ lạ của Tư Mã Ý khiến Tào Tháo phải hét lớn khi nhìn thấy

Thứ 6, 27/11/2020 | 06:00
Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng hình thành Tào Ngụy thời Tam quốc.
Lý do thật sự khiến Tư Mã Ý không muốn gia nhập phe Tào Tháo

Lý do thật sự khiến Tư Mã Ý không muốn gia nhập phe Tào Tháo

Thứ 4, 25/11/2020 | 06:00
Tào Tháo nổi tiếng là người trọng dụng nhân tài, Tư Mã Ý thông minh hơn người, tất nhiên Tào Tháo rất cần, nhưng khi Tào Tháo mời Tư Mã Ý lại kiếm cớ từ chối.
Khổng Minh có thật sự giả ma giả quỷ, gặt hết lúa làm Tư Mã Ý sợ hãi?

Khổng Minh có thật sự giả ma giả quỷ, gặt hết lúa làm Tư Mã Ý sợ hãi?

Thứ 2, 02/11/2020 | 06:00
Dưới thời Tam quốc, Gia Cát Lượng nổi lên là quân sư thông minh lỗi lạc của triều đình nhà Thục Hán. Ông có nhiều mưu kế tuyệt diệu khiến kẻ thù tổn thất to lớn.
Không phải Khổng Minh đây mới là người khiến Tư Mã Ý hành quân cấp tốc

Không phải Khổng Minh đây mới là người khiến Tư Mã Ý hành quân cấp tốc

Chủ nhật, 01/11/2020 | 06:00
Tư Mã Ý (179 – 251), là nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.
Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của Tào Tháo vì sao Tư Mã Ý lại sợ hãi?

Chỉ là một câu hỏi đơn thuần của Tào Tháo vì sao Tư Mã Ý lại sợ hãi?

Thứ 5, 22/10/2020 | 06:00
Trong số những mưu sĩ thuộc giai đoạn cuối thời Đông Hán và đầu thời Tam quốc, Tư Mã Ý được xem là một nhân vật gây ra rất nhiều tranh cãi.
Tam quốc diễn nghĩa: Tác hại của việc chọn sai địa điểm đóng quân

Tam quốc diễn nghĩa: Tác hại của việc chọn sai địa điểm đóng quân

Thứ 4, 21/10/2020 | 06:00
Mã Tốc là người có tài và rất được Gia Cát Lương xem trọng. Tuy nhiên, ông cũng là điển hình cho việc chọn sai địa điểm đóng quân làm mất đi vùng đất quan trọng.
Sự thật Gia Cát Lượng chỉ dùng

Sự thật Gia Cát Lượng chỉ dùng "Không trận kế" chứ không phải là "Không thành kế"

Thứ 7, 12/09/2020 | 06:00
“Không thành kế” được coi là một trong những kế sách cho thấy tài năng dụng binh, mưu lược hơn người của Gia Cát Lượng.
Tam quốc diễn nghĩa: Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng?

Tam quốc diễn nghĩa: Tư Mã Ý biết trước thời hạn tận số của Gia Cát Lượng?

Thứ 6, 14/08/2020 | 06:09
Gia Cát Lượng (181 - 234) tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, là nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà quân sự, và cũng là một nhà phát minh của nhà Thục Hán thời Tam quốc. Ông là một trong những người hình thành nên thế chân vạc giữa nhà Thục Hán, Đông Ngô và Tào Ngụy.
Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung vị tướng Tào Ngụy từng đánh bại Triệu Vân và Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung vị tướng Tào Ngụy từng đánh bại Triệu Vân và Gia Cát Lượng

Chủ nhật, 12/04/2020 | 14:39
Trong các trận chiến ở Tà Cốc, Nhai Đình và Trần Thương, dưới sự chỉ huy của Tào Chân, quân Ngụy từng đánh bại Triệu Vân và Gia Cát Lượng.
Xem thêm...