tướng pháp

Tướng lạ về bàn chân của Đức Phật

Tướng lạ về bàn chân của Đức Phật

Thứ 2, 19/08/2013 | 15:12
Theo kinh điển, hai truyền thống Nam truyền và Bắc Truyền đều thừa nhận Đức Phật có đầy đủ 32 tướng quý, và đây là dấu hiệu phước đức của một bậc đại nhân đã nhiều đời tu tập các công hạnh vì lợi ích của tất cả loài hữu tình mà được tướng báu như vậy.
Bia của một thời

Bia của một thời

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Đã một thời gian xa xưa thật dài, với hầu hết những đàn ông Việt tử tế, khi muốn cao thượng thăng hoa say sưa thì đồ uống duy nhất chỉ là rượu.
Xem thêm...