vấn đề ưu tiên

Những cuộc

Những cuộc "ngã giá" của "cò luồng xanh" thời giãn cách

Thứ 6, 13/08/2021 | 07:29
Chỉ 600 nghìn đồng, "cò" đã có thể cũng cấp mã QR ưu tiên để di chuyển trong thời giãn cách. Việc này khiến cho việc kiểm soát dịch bệnh trở nên phức tạp.
Cơ hội để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn

Cơ hội để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Trận động đất và sóng thần hôm 11/3 đã đưa đến những thách thức rất lớn cho người dân Nhật Bản, đặc biệt những người sống trong khu vực Tohoku phải chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Xem thêm...