văn hóa việt nam

Trọng Hiếu gây bất ngờ với Live Tour tại 6 thành phố của Đức

Trọng Hiếu gây bất ngờ với Live Tour tại 6 thành phố của Đức

Thứ 5, 14/09/2023 | 13:04
Trọng Hiếu vừa công bố Live Tour đầu tiên tổ chức tại 6 thành phố của nước Đức vào đầu năm 2024.
[Photo] Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, bền vững

[Photo] Xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, bền vững

Thứ 4, 24/11/2021 | 11:24
75 năm đã qua nhưng thông điệp của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất vẫn còn nguyên giá trị, được Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng kế thừa và phát huy, nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam bền vững.
Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trước yêu cầu mới

Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trước yêu cầu mới

Thứ 4, 24/11/2021 | 11:16
Theo báo cáo do Trưởng ban Tuyên giáo TW trình bày, nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết là xây dựng văn hóa trong chính trị, trong kinh tế, xã hội...
Cha con nhà nghiên cứu văn hoá Nam Bộ và hành trình tìm tri thức

Cha con nhà nghiên cứu văn hoá Nam Bộ và hành trình tìm tri thức

Thứ 7, 16/01/2021 | 10:00
Nhà nghiên cứu Huỳnh Ngọc Trảng là người có nhiều nghiên cứu văn hoá Nam bộ trong hơn 20 năm qua. Và con gái ông cũng đang tiếp tục sự say mê từ người cha.
Cây tuổi thọ 416 năm được công nhận di tích lịch sử văn hóa Việt Nam

Cây tuổi thọ 416 năm được công nhận di tích lịch sử văn hóa Việt Nam

Thứ 6, 04/11/2016 | 06:45
Trong 10 cây, cụm cây di tích lịch sử, văn hóa, có cây tuổi thọ 416 năm, chiều cao 55 mét. Vào thời chiến tranh, ngay cạnh cây này có một hầm bí mật nuôi chứa cán bộ.
Xem thêm...