VN Pharma nhập thuốc ung thư H-capita 500 mg giả - Trang 1

VN Pharma - Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói gì về thông tin giám đốc VN Pharma xung quanh việc nhập thuốc ung thư H-capita 500mg giả gây rúng động dư luận