vui buồn

Vui buồn ngày 20/11

Vui buồn ngày 20/11

Thứ 6, 10/11/2023 | 07:00
Quảng trường nơi tôi đi bộ thể dục hàng ngày, giờ có hàng chục nhóm học sinh mỗi chiều ra đấy tập văn nghệ, nhiều cháu mặc nguyên đồng phục, đa phần là tập múa, báo hiệu mùa hai mươi tháng mười một đang đến.
Vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016

Vui buồn với báo chí Việt Nam năm 2016

Thứ 3, 03/01/2017 | 15:58
Năm 2016 là năm báo chí chuyển mình vươn lên, để thật sự là "phương tiện thông tin thiết yếu”. Tuy nhiên, báo chí cũng còn tồn tại một số hiện tượng, cần sớm khắc phục, để ngày càng lành mạnh.
Xem thêm...