Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo

Thứ 4, 31/07/2019 | 06:30
0
Tào Tung (133-193) là đại thần nhà Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Là cha của Tào Tháo, ông của hoàng đế khai quốc nhà Tào Ngụy là Tào Phi.

Tào Tung tự là Cự Cao, ông từng được giữ các chức vụ Tư Lệ hiệu uý, Đại Tư nông, Đại hồng lư thời Đông Hán. Vì triều đình của Hán Linh Đế cho mua quan bán tước nên sau đó Tào Tung mang nhiều tiền đi hối lộ các hoạn quan trong triều và bỏ ra 10 triệu quan tiền mua được chức quan Thái uý trong vài tháng.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo

Tào Tung (áo xanh) trong phim Tam quốc diễn nghĩa 1996.

Con Tào Tung là Tào Tháo có công tham gia dẹp khởi nghĩa Khăn Vàng thời Hán Linh Đế (năm 184), nên được phong làm Điển quân hiệu uý trong triều.

Sang thời Hán Thiếu Đế và Hán Hiến Đế, Đổng Trác khống chế triều đình, tự xưng là Thái sư. Năm 190, Tào Tháo được Đổng Trác phong lên chức Kiêu kỵ hiệu uý, nhưng sau đó không bằng lòng phục vụ Đổng Trác nên bỏ trốn khỏi Lạc Dương, theo Viên Thiệu và các chư hầu đánh Đổng Trác nhân danh giúp nhà Hán. Lúc này Tào Tung vẫn cùng gia quyến ở kinh đô Lạc Dương, nhưng không bị Đổng Trác làm hại.

Tháng 3 năm 191, Đổng Trác thua trận chạy về Trường An. Các chư hầu đánh Trác chia rẽ. Tào Tháo xây lực lượng riêng ngày càng lớn mạnh, sang năm 192 đã làm chủ Duyện Châu giáp ranh Từ Châu của Đào Khiêm. Nhưng Tào Tung không đến theo Tào Tháo.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo (Hình 2).

Tào Tháo làm chủ Duyện Châu trở thành một thế lực mạnh uy hiếp Từ Châu.

Giữa năm 193, Tào Tung từ Lạc Dương cùng con út là Tào Tật và gia quyến tới Lang Nha định dưỡng lão, mang theo hơn 100 xe hành lý chứa nhiều vàng bạc châu báu. Tào Tung đi ngang qua Từ Châu được thứ sử Từ Châu là Đào Khiêm vì khiếp sợ trước uy phong và dã tâm của Tào Tháo, đã sai bộ tướng đi hộ tống Tào Tung để lấy lòng Tào Tháo.

Tam quốc chí của sử gia Trần Thọ, chép rằng Đào Khiêm sai thủ hạ là Trương Cương đi hộ tống cho Tào Tung, khi đoàn đến địa phận giữa Thái Sơn và huyện Hoa, huyện Phí thì Trương Cương nổi lòng tham của cải, nên đã giết chết ông và cướp hết đồ rồi bỏ trốn đến Hoài Nam.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo (Hình 3).

Đào Khiêm chịu tang Tào Tung ra cổng thành xin Tào Tháo tha tội (cảnh trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010).

Sách Hậu Hán thư thì không nói rõ viên tướng nào giết Tào Tung, chỉ nói rằng do quân sĩ của Đào Khiêm đóng ở huyện Âm Bình do nổi lòng tham nên đã giết Tào Tung cướp của cải.

Tào Tháo nghe tin cha bị hại ở Từ Châu, cho rằng Đào Khiêm đồng mưu sai khiến thủ hạ, bèn cất vài chục vạn quân đi đánh Từ Châu để trả thù. Tào Tháo cũng muốn nhân đó chiếm luôn địa bàn Từ Châu liền kề với Duyện Châu để mở rộng thế lực.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo (Hình 4).

Tào Tháo mượn cớ trả thù cho cha để đánh chiếm Từ Châu.

Bàn về cái chết của ông, sử gia Lê Đông Phương cho rằng lẽ ra trong thời loạn lạc, Tào Tung không nên mạo hiểm di dời với số đông người và nhiều của cải trong một hành trình dài đến thế. Ngoài ra, việc dùng nhiều tiền mua quan chức và số lượng của cải lớn khi di dời của Tào Tung cũng được các sử gia xem là kết quả của sự vơ vét trong quá trình làm quan ở Lạc Dương.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, cái chết của Tào Tung được mô tả ở hồi 10. Tào Tung đi đến Từ Châu được Đào Khiêm sai Trương Khải (không phải Trương Cương như sử sách nêu) hộ tống. Gặp trời mưa nên đoàn phải nghỉ lại một ngôi chùa. Trương Khải ban đêm thúc quân nổi loạn.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo (Hình 5).

Trương Khải trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

La Quán Trung mô tả cái chết của Tào Tung khi ông dắt một người thiếp định chạy qua buồng phương trượng rồi nhảy qua tường trốn nhưng người thiếp quá to béo không thể ra được, nên phải chạy vào ẩn trong nhà tiêu rồi cả hai đều bị sát hại.

Với quan điểm phản đối Tào Tháo, La Quán Trung cho rằng cái chết của Tào Tung là quả báo của việc Tào Tháo đã giết hại oan cả nhà Lã Bá Sa trên đường chạy trốn trước đây, qua bài thơ:

A Man vốn có tiếng gian hùng

Hại cả nhà Sa trời chẳng dung

Hại người rồi bị người khác hại

Lòng trời báo ứng mạng Tào Tung.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết tức tưởi của cha Tào Tháo (Hình 6).

Cái chết của Tào Tung khiến Tào Tháo có cớ đánh Từ Châu.

Trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010, Trương Khải được Đào Khiêm sai đi hộ tống Tào Tung, nhưng do Trương Khải là dư đảng của Hoàng Cân nên không được Đào Khiêm trọng dụng, nhận thấy theo Đào Khiêm không có được tương lai gì, Trương Khải cùng binh lính của mình đã giết chết Tào Tung để cướp tài sản rồi đến Ngũ Phụng sơn làm cướp.

Video: Tào Tung bị sát hại.

Tào Tung bị sát hại

Quốc Tiệp

Kiếm hiệp Kim Dung: Chân dung cao thủ duy nhất luyện thành Dịch cân kinh và Thiên thủ Như Lai chưởng

Thứ 3, 30/07/2019 | 12:03
Phương Chấn đại sư là chưởng môn phái Thiếu Lâm, trụ trì Thiếu Lâm tự. Võ công công của ông đã tới mức xuất thần nhập hóa, với nội công Dịch cân kinh vô địch cộng với Thiên thủ Như Lai chưởng, ông còn trên cơ cả Nhậm Ngã Hành.

Tam quốc diễn nghĩa: Không phải Đổng Trác hay Tào Tháo, mưu sĩ này mới là người tống tiễn cơ hội tái sinh của nhà Hán

Thứ 3, 30/07/2019 | 06:15
Có nhiều người cho rằng, sự sụp đổ của triều đại nhà Hán vốn bắt nguồn từ cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng của Trương Giác và loạn Đổng Trác. Tuy nhiên, những người thực sự đẩy thiên hạ vào cảnh đại loạn lại không phải là 2 nhân vật này.

Kiếm hiệp Kim Dung: Cặp đôi cao thủ số 1 trong Xạ điêu tam bộ khúc nhưng ít người biết đến

Thứ 2, 29/07/2019 | 12:00
Lâm Triều Anh là người sáng lập ra phái Cổ Mộ còn Vương Trùng Dương - đệ nhất cao thủ lúc bấy giờ là người sáng lập ra phái Toàn Chân, hai người có tình cảm với nhau nhưng lại không có thể thành đôi khiến cho hậu thế không khỏi nuối tiếc thay.

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu vị tướng này không bị hoạn quan giết sớm thì thiên hạ đã không đại loạn

Thứ 2, 29/07/2019 | 06:30
Hà Tiến là Đại tướng quân, nắm trong tay binh mã của triều đình. Nếu ông không bị hoạn quan giết sớm, Đổng Trác ắt không dám vào kinh và cũng không có thế cục phân tranh loạn lạc vào thời Tam quốc.

Tam quốc diễn nghĩa: Chân Dung mãnh tướng xếp sau Lã Bố của Đổng Trác

Chủ nhật, 28/07/2019 | 06:00
Là một trong tứ đại mãnh tướng của Đổng Trác, Lý Giác chỉ xếp sau Lã Bố và nắm triều đình nhà Hán trong tay.

Tam quốc diễn nghĩa: Đáp lại câu nói nổi tiếng của Tào Tháo, Lưu Bị cũng đưa ra quan điểm khiến hậu thế tâm phục

Thứ 7, 27/07/2019 | 06:00
Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học mang tính sử thi mà nó còn để lại những giá trị nhân văn đầy sâu sắc cho biết bao thế hệ người đọc.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công kỳ lạ, khiến xương cốt vỡ vụn, thần tiên cũng khó cứu

Thứ 6, 26/07/2019 | 13:27
Hóa Cốt Miên Chưởng là môn võ công vô cùng lợi hại nhưng cũng không kém phần tàn độc và kỳ lạ, khiến người bị đánh trúng, bộ xương bị vỡ vụn, thần tiên cũng khó cứu.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Hoa hậu Bảo Ngọc lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế

Thứ 5, 25/01/2024 | 20:18
Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế về môn thể thao mô tô nước, “Toả sóng đam mê Aquabike”.

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" gây tranh cãi khi đổi bài đội Trang Pháp phút chót

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:25
Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 hiện đang gây tranh cãi vì dàn dựng dài lê thê, khán giả chờ cả tập nhưng không được xem màn công diễn nào.

Quảng Ngãi: Bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Nguyên đán 2023

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:56
Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, kinh phí xã hội hoá, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.
     
Nổi bật trong ngày

"Ả đào" Diệu Thúy - nữ phụ “Đào, Phở Và Piano” sở hữu nhan sắc thu hút, ấn tượng

Thứ 2, 26/02/2024 | 07:00
Dù không lên hình nhiều như nữ chính nhưng sao nữ này vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ ở “Đào, Phở Và Piano”.

Bản tin 26/2: Học sinh Việt Nam tranh tài để thi đấu giải Robotics quốc tế

Thứ 2, 26/02/2024 | 06:00
Học sinh Việt Nam tranh tài để thi đấu giải Robotics quốc tế; Một học sinh tử vong sau 2 tháng bị chó cắn...

Nhã Phương xinh đẹp đi dự sự kiện dù liên tục bị “réo tên”

Thứ 2, 26/02/2024 | 10:57
Trải qua hai lần "vượt cạn", nữ diễn viên ngày càng trở nên đằm thắm, quyến rũ trông thấy.

Kịch tính những màn đối đầu của “ông Cầu” ở Vĩnh Phúc

Thứ 2, 26/02/2024 | 19:32
Từ ngày 15 - 17 thàng Giêng, lễ hội chọi trâu truyền thống xã Hải Lựu (Vĩnh Phúc) đã diễn ra, dù thời tiết mưa lạnh, lễ hội vẫn thu hút đông đảo người dân cổ vũ.

Xếp hàng để đặt suất chiếu lúc nửa đêm của phim ''Đào, phở và piano''

Thứ 2, 26/02/2024 | 08:08
Phim ''Đào, phở và piano'' hiện đang thu hút đông đảo người xem cả nước. Ngày cuối tuần, nhiều người đặt vé từ 10h đến 23h50 mới có suất chiếu.