Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Tào Tháo phải phái thích khách ám sát Lưu Bị

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Tào Tháo phải phái thích khách ám sát Lưu Bị

Thứ 3, 21/04/2020 | 06:00
0
Trận Hán Trung (217-219) là trận chiến tranh giành quyền kiểm soát khu vực Đông Xuyên thời Tam quốc giữa hai thế lực Ngụy vương Tào Tháo và Lưu Bị. Tại trận chiến này Tào Tháo từng phái thích khách ám sát Lưu Bị nhưng không thành.

Năm 215, trong lúc Lưu Bị đang đối đầu với Tôn Quyền ở Giang Lăng thì Tào Tháo tiến vào Hán Trung, Trương Lỗ đầu hàng. Nhưng khi phân chia xong địa giới hành chính Hán Trung, Tào Tháo lại muốn lui quân về, Tư Mã Ý khuyên Tào Tháo nên nhân đà thắng lợi đánh ngay vào Tây Xuyên khi Lưu Bị vướng Tôn Quyền và chưa thu được nhân tâm đất Thục nhưng Tào Tháo không nghe theo, chỉ để lại Hạ Hầu Uyên, Trương Cáp và Đỗ Tập trấn thủ Đông Xuyên.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Tào Tháo phải phái thích khách ám sát Lưu Bị

Tào Tháo.

Trong khi Lưu Bị phải tập trung vào việc ổn định tình hình Tây Xuyên mới chiếm được, còn Tào Tháo và Tôn Quyền tập trung vào chiến dịch phía đông với nhau, thì xung đột giữa Tào Tháo và Lưu Bị vẫn nổ ra ở phía tây do các thuộc tướng tiến hành.

Năm 217, Trương Cáp mang quân xuống phía nam tiến vào Ba Tây để bắt dân mang về Hán Trung. Trương Phi mang quân ra kháng cự. Hai bên gặp nhau ở Đãng Cừ, Mông Đầu, cầm cự 50 ngày không phân thắng bại. Trương Phi dùng kế, tự mình mang hơn 1 vạn quân ra đường mòn chặn đánh Trương Cáp.

Trương Cáp nghe tin thám mã báo quân Thục đi theo đường mòn, cho rằng Trương Phi muốn tập kích bất ngờ nhân lúc quân mình thiếu lương, liền dẫn quân theo đường mòn truy kích Trương Phi. Nhưng khi quân Tào đuổi đến ải Ngõa Đẩu thì mất dấu tích quân địch. Biết mình trúng kế, Trương Cáp vội lui quân về, nhưng gặp đường núi khó di chuyển thì bị Trương Phi đổ quân mai phục ra đánh. Quân Tào bị thua to, Trương Cáp phải bỏ lại quân sĩ và ngựa chiến dẫn tàn quân men theo đường nhỏ dốc đứng trốn thoát về Nam Trịnh. Mấy vạn quân Tào bị thiệt hại gần hết.

Tam quốc diễn nghĩa mô tả trận này như sau: Trương Phi sai người tung tin ông say rượu trong trướng, để hình người nộm để dụ Trương Cáp vào cướp trại rồi đổ phục binh đánh bại Trương Cáp.

Nghe tin Trương Cáp bại trận, Tào Tháo không trị tội, vẫn phong làm Đãng khấu tướng quân để khuyến khích lập công.

Tào Tháo phái người ám sát Lưu Bị

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Tào Tháo phải phái thích khách ám sát Lưu Bị (Hình 2).

Thế lực của Lưu Bị càng ngày càng lớn mạnh khiến Tào Tháo lo lắng.

Trong cuộc chiến tranh giành Hán Trung, Tào Tháo thấy phe cánh của Lưu Bị đã "đủ lông đủ cánh", tiêu diệt trên chiến trường không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy, "gian hùng" bậc nhất Tam quốc này liền tiếp tục dùng thủ đoạn ám sát bằng cách âm thầm phái thích khách tới Hán Trung.

Để thực hiện âm mưu này, thích khách của quân Tào dùng thân phận văn nhân tìm cách tiếp cận, một mặt vừa ca ngợi công lao của Lưu Bị, mặt khác lại vờ mắng Tào Tháo là "Hán tặc".

Sau đó, kẻ này còn cất công đề xuất kế sách phạt Tào Ngụy của chính mình, khiến cho Lưu Bị hết sức tâm đắc.

Đang lúc chuẩn bị hành thích Lưu Bị, thì quân sư Khổng Minh từ bên ngoài tiến vào. Thích khách mặt biến sắc, viện cớ đi nhà xí.

Lưu Bị bấy giờ có khen: "Đây là một vị kỳ nhân, có thể cùng giúp ông".

Khổng Minh chỉ đáp: "Người này có thể là thích khách".

Quả nhiên, “vị kỳ nhân" trong lời nói của Lưu Bị đã bỏ trốn mất tăm.

Trong Tam quốc chí phần Gia Cát Lượng truyện có ghi lại đoạn sự thật lịch sử này. Theo đó, "Tào công phái thích khách đi gặp Lưu Bị, tìm cách nói chuyện, vờ khai ra kế sách phạt Ngụy, rất hợp với ý của Bị.

Đương lúc chuẩn bị hành thích, Gia Cát Lượng đi vào, thích khách sắc mặt lúng túng. Lượng quan sát thấy vẻ bất thường… Lượng nói: 'quan khách này sắc động thần uy, gian hình ngoại lậu, tà tâm nội tàng, tất là thích khách của quân Tào.' Ngay sau đó, thích khách trèo tường bỏ chạy".

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân khiến Tào Tháo phải phái thích khách ám sát Lưu Bị (Hình 3).

Gia Cát Lượng.

Để ám sát Lưu Bị, Tào Tháo đã cất công chọn lựa ra một văn nhân không thua kém nhiều so với Gia Cát Lượng. Chỉ tiếc rằng kẻ này có mưu mà không có dũng, có trí tuệ nhưng lại nhát gan, nên đã sớm bị Gia Cát Lượng nhìn ra sơ hở và bắt thóp.

Kết quả của trận chiến Hán Trung, quận Thượng Dung và Tây Thành đầu hàng Lưu Bị. Toàn Đông Xuyên mà Tào Tháo đánh chiếm năm 215 mất về tay Lưu Bị.

Lưu Bị chiếm được toàn bộ Ích Châu, lãnh thổ mà ông quản lý rộng nhất trong toàn bộ sự nghiệp (gồm Ích Châu và 4 quận Kinh Châu là Vũ Lăng, Nam Quận, Nghi Đô, Phòng Lăng).

Không lâu sau thắng lợi này, Lưu Bị tự xưng là Hán Trung vương, đứng ngang hàng với Tào Tháo (đã xưng Ngụy vương năm 216).

Quốc Tiệp (t/h)

Tam quốc diễn nghĩa: Chân dung danh tướng Hà Bắc từng đánh bất phân thắng bại với Triệu Vân

Thứ 2, 20/04/2020 | 06:00
Trong Tam quốc diễn nghĩa mô tả Triệu Vân là mãnh tướng muôn người không địch nổi, cả đời giao chiến với không ít người và giết cũng không ít. Trải qua trăm trận không thua một ai. Tuy nhiên, ông cũng đã từng gặp địch thủ, đó là danh tướng Hà Bắc là Văn Xú ở trận Bàn Hà.

Kiếm hiệp Kim Dung: Những nhân vật được suy tôn làm Minh chủ võ lâm

Thứ 7, 18/04/2020 | 12:08
Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung, Viên Thừa Chí... là những vị anh hùng sở hữu võ công cao cường cùng với tấm lòng trượng nghĩa, đã được nhân sĩ võ lâm nể phục suy tôn làm Minh chủ võ lâm.

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu nghe theo kế sách của danh sĩ Hà Bắc, Viên Thiệu sớm đã chiếm được thiên hạ

Thứ 7, 18/04/2020 | 06:05
Thư Thụ cùng với Điền Phong, được coi là mưu sĩ tài năng nhất của Viên Thiệu. Ông thường đưa ra những lời khuyên chuẩn xác cho Viên Thiệu, nhưng phần lớn đều bị bỏ ngoài tai.

Kiếm hiệp Kim Dung: Những nhân vật quái dị được yêu thích nhất

Thứ 6, 17/04/2020 | 11:49
Trong bối cảnh truyện kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, luôn có những nhân vật quái dị lạ thường để lại nhiều ấn tượng cho người đọc.

Tam quốc diễn nghĩa: Những vị quân sư ngang tài Gia Cát Lượng dưới trướng Lưu Bị ít người biết

Thứ 6, 17/04/2020 | 06:00
Nhắc đến giai đoạn chiến tranh trước khi Lưu Bị qua đời, nhóm Pháp Chính, Bàng Thống được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao hơn Gia Cát Lượng, một phần cũng do bọn họ xuất hiện nhiều hơn trên lĩnh vực quân sự, trong khi Gia Cát Lượng quản lý hậu phương.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Lương Bích Hữu lấn sân điện ảnh, "ngộp thở" trong Án mạng lầu 4

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:21
Gương mặt "thân quen" Trương Thế Vinh và “tân binh điện ảnh” Lương Bích Hữu lần đầu kết hợp màn ảnh rộng trong dự án Án mạng lầu 4 của đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn.

Sở hữu khối tài sản hơn 300 tỷ, cuộc sống hiện tại của "Đường Tăng nhí thả cá" Thái Viễn Hàng thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Lựa chọn nghỉ đóng phim để kinh doanh, Đường Tăng thuở nhỏ của Tây Du Ký 1986 Thái Viễn Hàng có một cuộc sống vô cùng viên mãn bên mỹ nhân Chân Hoàn Truyện.

Hồng Hài Nhi có thân thế ra sao mà Tôn Ngộ Không cũng phải "rén"?

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:02
Hồng Hài Nhi là con trai Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến Công Chúa, tường tu tại Hỏa Diệm sơn 300 năm nên luyện được Tam Muội Chân Hỏa.

Hoa hậu Vbiz lộ diện sau thời gian dài "ở ẩn", cuộc sống ở Mỹ thế nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:15
Trong một cuộc thi về nhan sắc, Hoa hậu Dương Mỹ Linh từng vượt mặt Võ Hoàng Yến. Vào năm 2014, Hoa hậu này rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Quý tử nhà Hồ Ngọc Hà lộ vóc dáng trưởng thành, chiều cao lý tưởng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:15
Subeo mới đây được mẹ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh cùng bố dượng Kim Lý. Tấm hình Kim Lý và quý tử Subeo chụp chung được Hồ Ngọc Hà miêu tả bằng ba từ.
     
Nổi bật trong ngày

Tây du ký 1986: Mẹ Đường Tăng chỉ xuất hiện 3 phút nhận cát-xê “khủng”, được chuyên cơ đưa đón

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:15
Diễn viên đóng vai mẹ Đường Tăng trong Tây du ký bản 1986 dù chỉ lên hình 3 phút nhưng lại được chuyên cơ đưa đón và nhận cát-xê cao hơn Lục Tiểu Linh Đồng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

“Cô dâu hào môn” Huỳnh Uyển Ân: “Lên dây cót chiến đấu”

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:51
"Cô dâu hào môn" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nữ chính do Huỳnh Uyển Ân đảm nhận khiến khán giả rất tò mò.

Không bối cảnh cháy nổ quy mô lớn, Lật mặt 7 của Lý Hải có gì?

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:29
Các phần phim Lật mặt của Lý Hải được biết đến với độ "chịu chơi" về mặt đầu tư bối cảnh. Lần trở lại này, khán giả đặt câu hỏi lớn về quy mô, bối cảnh ở Lật mặt 7.

“3 người tình tin đồn” có phản ứng gì khi Midu sắp lên xe hoa?

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:12
Nhiều sao Việt bày tỏ niềm vui khi Midu lên xe hoa vào cuối tháng 6, trước đó Midu từng vướng nghi vấn hẹn hò với loạt sao nam Vbiz.