Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Thứ 3, 06/08/2019 | 07:30
0
Trận Quan Độ là trận đánh diễn ra trong lịch sử Trung Quốc vào năm 200 tại Quan Độ thuộc bờ nam Hoàng Hà giữa Tào Tháo và Viên Thiệu là 2 thế lực quân sự mạnh nhất trong thời kì tiền Tam Quốc.

Kết quả của trận chiến Quan Độ thì ai cũng biết, sau trận chiến Tào Tháo đã tiêu diệt gần như hoàn toàn quân số của đối thủ lớn nhất Viên Thiệu, tiến tới đánh bại nốt các thế lực chống đối ở Trung Nguyên, tạo điều kiện xây dựng nên nhà Tào Ngụy đồng thời chấm dứt thời kì Tiền Tam quốc. Nhưng nguyên nhân sâu xa của nó thì ít người biết đến.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo

Tào Tháo làm chủ cả miền Bắc Trung Quốc.

Nguyên nhân dẫn đến chiến sự Quan Độ

Nguyên nhân sâu xa của trận Quan Độ là giải quyết cuộc tranh chấp từ lâu giữa 2 thế lực quân sự mạnh nhất thời kì Tiền Tam quốc là Viên Thiệu và Tào Tháo.

Trong khi Tào Tháo đánh dẹp các chư hầu phía nam và phía đông thì Viên Thiệu cũng tập trung tiêu diệt Công Tôn Toản ở Bình Nguyên, thôn tính U châu, Thanh châu và Tinh châu. Làm chủ địa bàn rộng lớn, có nhiều quân sĩ và hào kiệt, Viên Thiệu trở thành thế lực mạnh mẽ ở phía bắc mà Tào Tháo chưa từng dám đối địch khi mới đến Hứa Xương. Ngay từ niên hiệu Sơ Bình (năm 190), Viên Thiệu đã từng nói: “Ta đóng giữ Hoàng Hà ở phía Nam, khống chế Yên, Đại ở phía Bắc, rồi sau đó sẽ chỉ huy tướng sĩ ở phía Bắc đại hà, tiến xuống phía Nam để giành thiên hạ”.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo (Hình 2).

Viên Thiệu muốn tiêu diệt lực lượng của Tào Tháo đã mạnh lên.

Năm 199, Lưu Bị sau thời gian nương nhờ Tào Tháo lấy cớ tiêu diệt Viên Thuật rồi bỏ đi. Sau khi tiêu diệt được Viên Thuật, Lưu Bị bị Tào Tháo đánh bại, 3 anh em Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi thất tán mỗi người một nơi. Quan Vũ tạm hàng Tào Tháo. Lưu Bị thì nương nhờ Viên Thiệu, xui Viên Thiệu tấn công Tào Tháo. Viên Thiệu cũng muốn nhân dịp tiêu diệt lực lượng của Tào Tháo đã mạnh lên nhiều và trở thành địch thủ lớn nhất.

Trong Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung mô tả trận Quan Độ từ hồi thứ 28 và hồi thứ 30. Quá trình diễn biến trận Quan Độ được Tam quốc diễn nghĩa tường thuật hơi khác một số tình tiết trong lịch sử.

Tam quốc diễn nghĩa mô tả Viên Thiệu có 70 vạn quân, còn Tào Tháo chỉ có 7 vạn quân trong trận này. Còn sử sách không nói rõ quân số của hai bên, chỉ đề cập tới quân số của Viên Thiệu đông hơn nhiều so với Tào Tháo.

Ý nghĩa của trận Quan Độ

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo (Hình 3).

Cảnh trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Sau khi đại bại ở trận Quan Độ, Viên Thiệu suy sụp, ốm nặng rồi qua đời năm 202. Các con Viên Thiệu là Viên Đàm (con cả) và Viên Thượng (con út) tranh giành quyền thừa kế. Viên Thượng tự lập làm Châu mục Ký châu kiêm đốc Ký U Tinh Thanh tứ châu quân sự. Viên Đàm tự xưng là Xa kỵ tướng quân.

Hai anh em bất hòa nhưng vẫn liên minh chống Tào Tháo. Viên Đàm đóng ở Lê Dương, Viên Thượng giữ Nghiệp Thành. Năm 203, Tào Tháo sau nhiều tháng đánh Ký châu không được, bèn nghe lời Quách Gia rút quân về nam cho họ Viên đánh lẫn nhau.

Quả nhiên khi quân Tào rút lui, anh em họ Viên lại xung đột. Viên Thượng giao cho Thẩm Phối giữ Nghiệp Thành (thủ phủ Ký châu), còn mình mang quân đánh Thanh châu. Viên Đàm thua trận, bị Viên Thượng truy kích đến Bình Nguyên – thủ huyện của Thanh châu.

Đầu năm 204 Tào Tháo khởi đại binh đến đánh Nghiệp Thành.

Có thể thấy, trận Quan Độ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp của Tào Tháo, trận thắng này đánh dấu sự suy yếu và từ đó đi tới chấm dứt hoàn toàn quyền lực của tập đoàn Viên Thiệu, mở đường cho Tào Tháo làm chủ cả miền Bắc Trung Quốc, chiếm thế thượng phong trong cục diện “quần hùng tranh thực” khi đó.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc chiến giữa 70 vạn quân của Viên Thiệu với 7 vạn quân của Tào Tháo (Hình 4).

Tào Tháo loại bỏ Viên Thiệu trở thành thế lực mạnh nhất thời bấy giờ.

Trong Tam quốc chí của sử gia Trần Thọ bản kỷ chép:

“Đời vua Hoàn Đế, sao Hoàng tinh mọc sáng giữa ranh giới hai nước Tống, Sở. Ân Quỳ, một nhà thiên văn ở đất Liêu Đông đoán rằng: năm mươi năm về sau tất sẽ có Chân Nhân khởi nghiệp tại vùng Lương Bái, sức mạnh như sấm sét. Quả nhiên đúng 50 năm, thì Tào phá Viên Thiệu, thế lớn chẳng ai bằng”.

Vậy là thuận theo sự diễn biến của bánh xe lịch sử, của thời thế, Tào Tháo sẽ trở thành một ngôi sao nổi lên giữa bầu trời đêm như một định mệnh đã được dự báo từ trước.

Tào Tháo (155 – 220), biểu tự Mạnh Đức, lại có tiểu tự A Man, là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam quốc. Ông được con trai truy tôn là Thái Tổ Vũ Hoàng đế.

Video: Viên Thiệu bại trận.

Viên Thiệu bại trận

Quốc Tiệp

 

Kiếm hiệp Kim Dung: Sự thật về đại dâm tặc Điền Bá Quang trong Tiếu ngạo giang hồ

Thứ 2, 05/08/2019 | 12:30
Điền Bá Quang là một người chuyên đi hãm hiếp phụ nữ, giết người cướp của, không việc xấu gì là không làm. Tuy nhiên, dù không phải là một quân tử nhưng Điền Bá Quang lại là một người biết giữ lời hứa và trọng tình bạn.

Chân dung tài tử sát gái nhất nhì Hong Kong

Chủ nhật, 04/08/2019 | 12:00
Trong làng giải trí Hong Kong nếu Tạ Hiền (bố Tạ Đình Phong) được mệnh danh là “Đệ nhất đào hoa” thì Từ Thiếu Cường cũng là một “cao thủ” không hề kém cạnh về khả năng “sát gái”.

Tam quốc diễn nghĩa: Cái chết của mưu sĩ lắm tài nhưng nhiều tật thời Tam quốc, bài học cho hậu thế

Thứ 7, 03/08/2019 | 07:30
Cậy mình là bạn của Tào Tháo, Hứa Du đã tỏ ra bất kính và tướng Tào Tháo là Hứa Chử do không kiềm được sự tức giận đã giết chết Hứa Du.

Kiếm hiệp Kim Dung: Không thể ngờ, cháu nội của Đoàn Dự lại là một đại cao thủ võ lâm

Thứ 7, 03/08/2019 | 12:00
Đoàn Trí Hưng -  vua nước Đại Lý, là một nhân vật thuộc Võ Lâm Ngũ Bá, sau này do biến cố đã xuất gia đi tu lấy pháp danh là Nhất Đăng đại sư.

Tam quốc diễn nghĩa: Giết Hứa Du, Hứa Chử bị Tào Tháo xử trí ra sao?

Chủ nhật, 04/08/2019 | 07:30
Hứa Chử tự ý giết công thần Hứa Du, khiến Tào Tháo nổi giận lôi đình.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

"Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" gây tranh cãi khi đổi bài đội Trang Pháp phút chót

Thứ 2, 20/11/2023 | 10:25
Chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 hiện đang gây tranh cãi vì dàn dựng dài lê thê, khán giả chờ cả tập nhưng không được xem màn công diễn nào.

Quảng Ngãi: Bắn pháo hoa 4 điểm mừng Tết Nguyên đán 2023

Thứ 2, 07/11/2022 | 19:56
Việc bắn pháo hoa đêm giao thừa, kinh phí xã hội hoá, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.

Sự thật về kiếp nạn duy nhất của Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư giúp trong Tây Du Ký

Thứ 4, 24/03/2021 | 12:00
Trong kiếp nạn tại Ngũ Trang quán, sau khi đi khắp nơi tìm người có thể cứu cây nhân sâm không được, Tôn ngộ không đã phải tìm về tìm sư phụ là Bồ Đề Tổ Sử.
     
Nổi bật trong ngày

Nhạc sĩ Xuân Phương qua đời ở tuổi 50

Thứ 4, 29/11/2023 | 22:17
Việc nhạc sĩ Xuân Phương qua đời quá sớm khiến người thân, bạn bè và người hâm mộ ông đau xót, thương tiếc.

Mẫu nhí Bảo Nhi tự tin sải bước trên sàn diễn cùng Hoa hậu Mai Phương

Thứ 4, 29/11/2023 | 15:29
Mới 9 tuổi nhưng Nguyễn Trần Bảo Nhi đã thể hiện được khả năng catwalk duyên dáng, chuyên nghiệp khi sánh bước cùng Hoa hậu Dịu Thảo, Hoa hậu Mai Phương.

Nữ diễn viên xinh đẹp đột ngột qua đời khi đang quay phim ở tuổi 37

Thứ 4, 29/11/2023 | 15:41
Nữ ca sĩ kiêm diễn viên trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 37 trong lúc quay phim khiến nhiều khán giả bàng hoàng.

Bí mật khiến Vân Dung thời trẻ đẹp đến mức "không phải dạng vừa"?

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:54
Trái ngược với những tạo hình “lăn xả”, hài hước trên màn ảnh, nghệ sĩ Vân Dung thời trẻ chính là người đẹp có tiếng, nhan sắc cũng "không phải dạng vừa".

Đồng Nai: Bế mạc Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực năm 2023

Thứ 4, 29/11/2023 | 10:48
Trên 80 ngàn lượt khách đã tham quan Tuần lễ Văn hóa, Du lịch và Ẩm thực Đồng Nai năm 2023.