Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay

Chủ nhật, 17/05/2020 | 12:04
Trong lịch sử Trung Quốc, Tào Tháo là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất, nhưng người ta không thể phủ nhận những gì mà Tào Tháo đã làm được. Hình tượng Tào Tháo được mô tả khá tiêu cực, đặc biệt là trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, thế nhưng tài năng và sự mưu lược của con người này đã để lại cho hậu thế những bài học vô cùng giá trị.

Tào Tháo (155-220) là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đặt nền móng hình thành Tào Ngụy thời Tam quốc. Nếu không vì chủ quan dẫn đến thất bại trong trận Xích Bích có lẽ Tào Tháo đã thống nhất được thiên hạ.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay

Tào Tháo trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Tào Tháo còn gọi Tào A Man, tự là Mạnh Đức, ông là người huyện Bạc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Dù mang tiếng đa nghi, gian trá, ông vẫn được đánh giá là người dũng cảm, mưu trí hơn người.

Tào Tháo yêu người tài, khát người tài, tìm mọi cách để có được người tài, chính vậy bên cạnh ông luôn có những mưu sĩ hàng đầu thời bấy giờ theo phò tá. Tuy nhiên, một người luôn coi trọng nhân tài như Tào Tháo lại từng xuống tay với nhiều nhân tài kiệt xuất, việc này khiến Tào Tháo rất ân hận.

Theo Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, vào năm 200, Viên Thiệu dẫn quân tấn công Tào Tháo ở trận Quan Độ. Thư Thụ khuyên Viên Thiệu không được khinh địch, và nên đợi cơ hội thích hợp. Thiệu không nghe, nên giam Thư Thụ ở trong quân.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay (Hình 2).

Tào Tháo yêu quý người tài.

Viên Thiệu giao cho Thuần Vu Quỳnh canh giữ lương ở Ô Sào. Thư Thụ biết rằng Thuần Vu Quỳnh nghiện rượu, không thích hợp cho việc canh giữ lương thảo nên đã khuyên Viên Thiệu thay bằng người khác. Lúc đó, Viên Thiệu đã quá mệt mỏi với Thư Thụ nên đã phớt lờ đề nghị này.

Đúng như Thư Thụ dự đoán, quân Viên Thiệu thảm bại ở trận Quan Độ và toàn bộ lương thảo ở Ô Sào bị quân Tào Tháo đốt sạch. Viên Thiệu phải chạy đến Hà Bắc nhưng vì Thư Thụ bị giam nên không chạy được. Vốn có quen biết với Tào Tháo, nhưng khi gặp Tào Tháo ông tỏ ý không đầu hàng. Tào Tháo tiếc tài năng của ông nên tỏ ý muốn thu dụng, do đó giữ ông lại và hậu đãi. Tuy nhiên, Thư Thụ không chịu hàng và đã tìm cách trốn về Hà Bắc, nhưng bị quân Tào phát hiện bắt giữ, Tào Tháo bèn ra lệnh giết chết ông. Không rõ khi đó Thư Thụ bao nhiêu tuổi. Sau đó Tào Tháo ân hận vì đã giết ông, sai làm lễ hậu, chôn ở cửa sông Hoàng Hà.

Thư Thụ (?-200), tên tự là Công Dữ, là mưu thần cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông cùng với Điền Phong, được coi là mưu sĩ tài năng nhất của Viên Thiệu. Thư Thụ thường đưa ra những lời khuyên chuẩn xác cho Viên Thiệu, nhưng phần lớn đều bị bỏ ngoài tai.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay (Hình 3).

Ảnh minh họa.

Thư Thụ vốn là mưu thần dưới quyền Châu mục Ký Châu Hàn Phức. Năm 192, Viên Thiệu bày mưu cùng Công Tôn Toản tấn công Ký Châu của Hàn Phức khiến Hàn Phức sợ hãi xin nhường Ký Châu cho Viên Thiệu. Thư Thụ đi theo Viên Thiệu.

Ông được Viên Thiệu bổ nhiệm làm Yết giả. Lúc đó vua Hán Hiến Đế đang bị Đổng Trác khống chế, đưa từ Lạc Dương đi Trường An. Viên Thiệu hỏi kế ông cách chinh phục thiên hạ. Thư Thụ hiến kế sách được Viên Thiệu khen kế hay, phong cho ông làm Phấn vũ tướng quân, lệnh cho ông giám hộ các bộ tướng. Nhưng mưu kế của ông không được thi hành.

Năm 195, Hán Hiến Đế bổ nhiệm Viên Thiệu làm Hữu tướng quân. Cuối năm đó, vì loạn Lý Thôi và Quách Dĩ ở Trường An, Hiến Đế phải bỏ chạy về phía đông. Thư Thụ bèn khuyên Viên Thiệu nghênh đón Hiến Đế về Nghiệp Thành:

“Ngài... nên xuống phía tây đón đại giá hoàng đế, đưa vào trú ở Nghiệp Đô, như thế có thể khống chế được thiên tử mà lệnh cho chư hầu, tích trữ binh mã để dẹp bọn chưa phục”.

Giải trí - Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật kiệt xuất dưới trướng Viên Thiệu khiến Tào Tháo ân hận vì đã lỡ xuống tay (Hình 4).

Cảnh trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Viên Thiệu vốn tán đồng ý kiến này, nhưng lúc đó Thuần Vu Quỳnh và Quách Đồ không đồng tình. Viên Thiệu thấy họ nói có lý, nghe theo Quách Đồ. Ngay sau đó Tào Tháo ở Duyện Châu mang quân tới đón Hán Hiến Đế, giành Hiến Đế từ tay Dương Phụng, Hàn Tiêm, trở thành người "mượn danh thiên tử sai khiến chư hầu". Viên Thiệu hối hận không nghe lời Thư Thụ đã muộn.

Nhiều nhà nghiên cứu nhận định nếu Viên Thiệu chịu nghe mưu kế của Thư Thụ, thì họ Viên sớm đã chiếm được thiên hạ, chứ không phải chịu kết cục bại vong thảm hại.

La Quán Trung làm thơ về Thư Thụ:

Hà Bắc nhiều danh sĩ

Trung trinh có Thư quân

Mắt trông hiểu trận pháp

Mặt ngẩng biết thiên văn

Đến chết lòng son sắt

Lâm nguy chí tựa vân

Tào công trọng vì nghĩa

Bia cao dựng trước phần.

Video: Tào Tháo tha Trần Lâm.

Tào Tháo tha Trần Lâm.

Quốc Tiệp (t/h)

Kiếm hiệp Kim Dung: Những cao thủ số một của chùa Thiếu Lâm được giang hồ kính nể

Thứ 7, 16/05/2020 | 12:00
Thiếu Lâm tự là một trong những môn phái đứng đầu trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, trong môn phái này luôn có những cao thủ hàng đầu sở hữu võ công thâm hậu khiến cả giang hồ kính nể.

Tam quốc diễn nghĩa: Nhân vật khiến Lưu Bị dù chưa được gặp mặt nhưng vẫn kinh ngạc

Thứ 7, 16/05/2020 | 06:00
Lưu Bị (161 - 223) tự là Huyền Đức, người huyện Trác, quận Trác thuộc U Châu, là một vị thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Kiếm hiệp Kim Dung: Dương Quá có phải kỳ tài học võ?

Thứ 6, 15/05/2020 | 12:00
Dương Quá thân mang nhiều tuyệt kỹ nhưng chưa luyện được đạt mức lợi hại, nhiều trận thắng đều nhờ may mắn. Tuy nhiên, sau khi bị cụt tay, Dương Quá có bước chuyển lớn về võ công.

Kiếm hiệp Kim Dung: Tật xấu lớn nhất của Hồng Thất Công

Thứ 5, 14/05/2020 | 12:00
Bắc Cái Hồng Thất Công còn được người đời gọi là Lão Ăn Mày, ông là bang chủ thứ mười tám của Cái Bang, là người tham ăn tham rượu nhưng hào hiệp, trượng nghĩa.

Tam quốc diễn nghĩa: Báu vật khiến Viên Thiệu và Viên Thuật phải dùng những cách hèn hạ cướp đoạt

Thứ 5, 14/05/2020 | 06:00
Ngọc tỷ truyền quốc được coi là quốc bảo, nên được cất giữ tôn trọng truyền từ đời này sang đời khác. Muốn củng cố tư cách hoàng đế của mình, các vua chúa dù là cướp ngôi hay được nhường ngôi, thường tìm cách chiếm cho được Ngọc tỷ truyền quốc.

Tam quốc diễn nghĩa: Chiến tích hư cấu kinh điển nhất của Lã Bố

Thứ 4, 13/05/2020 | 06:00
Điển tích “tam anh chiến Lã Bố” trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa được đánh giá là một trong những câu chuyện truyền kỳ, khiến cho “chiến thần” Lã Bố vang danh thiên hạ.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Trọng Hiếu biến hoá gây bất ngờ trong MV Thú vị hơn vậy

Thứ 4, 10/08/2022 | 08:31
Trọng Hiếu đã chính thức ra mắt MV được đầu tư lớn mang tên Thú vị hơn vậy. Màn trở lại này của Trọng Hiếu khiến nhiều người bất ngờ với gu thời trang phi giới tính.

Thí sinh dự thi hoa hậu để lộ vết sẹo lớn trên bụng

Thứ 4, 10/08/2022 | 06:00
Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2022 đã công bố danh sách top 20 thí sinh sẽ tranh tài trong đêm chung kết dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới.

NSND Trung Anh: "Tất cả những gì giành được đều muốn dành tặng cho vợ"

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:15
NSND Trung Anh đã dành những lời ngọt ngào và muốn mọi thành quả mình có được đều dành cho vợ.

Hoài Lâm livestream nói năng lan man, khó hiểu

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:01
Mạng xã hội đang bàn tán về đoạn clip ca sĩ Hoài Lâm livestream và nói năng lan man, khó hiểu.

Phản ứng của Việt Trinh khi nhận được câu hỏi khiếm nhã từ một người đàn ông

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:20
Việt Trinh là mỹ nhân đình đám một thời của showbiz Việt, hiện tại, ở tuổi 50 cô chọn cuộc sống độc thân để lo lắng cho con trai.
     
Nổi bật trong ngày

Phản ứng của Việt Trinh khi nhận được câu hỏi khiếm nhã từ một người đàn ông

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:20
Việt Trinh là mỹ nhân đình đám một thời của showbiz Việt, hiện tại, ở tuổi 50 cô chọn cuộc sống độc thân để lo lắng cho con trai.

Hoài Lâm livestream nói năng lan man, khó hiểu

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:01
Mạng xã hội đang bàn tán về đoạn clip ca sĩ Hoài Lâm livestream và nói năng lan man, khó hiểu.

Mỹ nhân gợi cảm Tiêu Thục Thận tiết lộ bị quấy rối khi ngồi tù

Thứ 3, 09/08/2022 | 06:00
Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, biểu tượng gợi cảm một thời Tiêu Thục Thận đã có những chia sẻ về quãng thời gian ngồi tù vì sử dụng ma túy.

Hà Tĩnh: Tàu cá hỏng máy, 5 ngư dân mất liên lạc trên biển

Thứ 3, 09/08/2022 | 10:32
Trong lúc di chuyển vào đất liền, tàu đánh cá chở 5 ngư dân, 4 đàn ông và 1 phụ nữ, bất ngờ bị hỏng máy và mất liên lạc khi còn cách bờ khoảng 20 hải lý.

NSND Trung Anh: "Tất cả những gì giành được đều muốn dành tặng cho vợ"

Thứ 3, 09/08/2022 | 15:15
NSND Trung Anh đã dành những lời ngọt ngào và muốn mọi thành quả mình có được đều dành cho vợ.