Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Gia Cát Lượng

Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Gia Cát Lượng

Chủ nhật, 13/12/2020 | 06:00
Gia Cát Lượng (181 - 234) tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long tiên sinh, được người đời vinh danh là “vạn đại quân sư” (quân sư nghìn đời).

Gia Cát Lượng không chỉ nổi tiếng về tài thần cơ diệu toán, mà còn có khả năng “tâm lý chiến” hơn người. Cùng với khả năng biện luận sắc sảo, ngôn từ có sức mạnh như ngàn vạn gươm đao được xem là thứ vũ khí mạnh nhất và nguy hiểm của Gia Cát Lượng, khiến ông chở thành một trong nhưng nhân vật được yêu thích nhất tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Về khả năng biên luận, trong Tam quốc diễn nghĩa, miệng lưỡi của Gia Cát Lượng từng định ra thế chân vạc trong thời Tam quốc, từng một mình khẩu chiến với đám nho sĩ nổi tiếng Giang Đông, mà có thể sừng sững bất khuất, lại từng một câu “vừa mất phu nhân lại thiệt quân” khiến Chu Du tức giận...

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng là nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất của Trung Quốc trong thời Tam quốc.

Tuy Chu Du không phải là do Gia Cát Lượng trực tiếp mắng chết nhưng chỉ một câu “Diệu kế Chu Du an thiên hạ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân” đã khiến Chu Du nhục nhã, chỉ nghĩ tới thôi đã không muốn sống, tức khí, thét lên: “Trời sinh Du sao còn sinh Lượng” rồi qua đời.

Gia Cát Lượng còn từng dùng miệng lưỡi như lò xo mượn được Kinh Châu mà không trả, hơn nữa chỉ một cuộc nói chuyện ngắn ngủi đã khiến Tư đồ Vương Lãng ngã ngựa mà chết.

Về việc mắng chết Tư đồ Vương Lãng, tại hồi 93 Tam quốc diễn nghĩa mô tả, thời Ngụy Minh Đế Tào Duệ, khi Gia Cát Lượng cất quân Bắc phạt (mang quân đánh Ngụy), Vương Lãng lại xuất hiện với vai trò quân sư cho Đô đốc Tào Chân và Phó đô đốc Quách Hoài, Vương Lãng tự tin mình có thể dụ hàng Gia Cát Lượng bỏ Hán về Ngụy.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Gia Cát Lượng (Hình 2).

Màn chào hỏi giữa Gia Cát Lượng và Tư đồ Vương Lãng trước quân đội hai bên (Ảnh trong phim Tam quốc diễn nghĩa 1994).

Khi hai bên dàn quân, Vương Lãng sai mời Gia Cát Lượng ra trước trận nói chuyện. Vương Lãng muốn dùng 3 tấc lưỡi để dạy đời và chiêu hàng Gia Cát Lượng. Sau khi nghe Vương Lãng nói hết, Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông, cứng rắn đáp lời:

“Ta tưởng ông là lão thần nhà Hán. Trước ba quân tướng sĩ dâng hiến cao luận gì. Nào ngờ, ông dám thở ra những lời lẽ thô bỉ, hôi thối đến thế. Tôi có mấy lời xin chư vị lắng nghe:

Trước đây dưới thời Hoàn Đế, Linh Đế, rường cột nhà Hán rối tung, hoạn quan gây họa, giặc cướp hoành hành, bốn phương hỗn loạn. Tiếp đó, Đổng Trác, Quách Dĩnh, Lý Thôi thừa dịp nổi lên ức hiếp thiên tử, tàn hại sinh linh. Vì vậy chỗ Triều đình gỗ mục làm quan, nơi cung cấm cầm thú ăn lộc, một lũ sói lang chấp chính cầm quyền, nên xã tắc biến thành gò hoang, trăm họ dân lành điêu linh thống khổ. Trong cơn quốc nạn đó, quan tư đồ Vương Lãng đã làm gì?

Hành tung Vương Tư đồ ta còn lạ gì. Ông ra đời ven bờ Đông Hải, lấy danh nghĩa Hiếu liêm mà bước lên chốn quan trường. Là bề tôi nhà Hán, đáng lẽ ông phải góp sức yên dân, khôi phục chính thống, dựng lại họ Lưu. Nhưng không, ông đã hùa theo nghịch tặc, đồng mưu cướp ngôi, tội ác chất chồng, trời đất không dung”.

Vương Lãng nghẹn lời: “Tên thôn phu Gia Cát Lượng mi dám…”.

Gia Cát Lượng thấy kế tâm lý chiến của mình quả thực đã phát huy tác dụng đúng như ý, bèn bồi tiếp:

“Câm ngay! Tên giặc già vô liêm sỉ. Ngươi không biết muôn dân khắp bốn cõi đang muốn xé xác, moi gan mi sao còn múa mép. Chiêu Liệt hoàng đế ta nối dựng đại Thục ở Tây Xuyên. Nay ta vâng chiếu chỉ tự quân xuất nghĩa phạt tặc. Kẻ đớn hèn, xu nịnh như mi như rùa rụt cổ khom lưng cầu xin bát cơm thừa, manh áo cũ cho xong sao còn dám ra trước hàng quân mà nói năng càn rỡ, đổ tại số trời. Tên thất phu đầu bạc, tên giặc già râu trắng kia. Nay mai dưới suối vàng mi còn mặt mũi nào mà thấy 24 tiên đế nhà Hán ta. Tên nghịch tặc nhục nhã, mi sống uổng 76 năm trời, mồm nói Thuấn, Nghiêu mà bán mình cho Tào Tháo. Mi không biết thân phận khuyển ưng mà ra trước hàng quân nói năng càn rỡ. Xưa nay ta chưa thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như ngươi!”.

Nói tới đây, Vương Lãng uất giận, hú lên một tiếng mà ngã đột tử dưới chân ngựa. Tất thảy ba quân đều kinh hãi, tướng Nguỵ là Tào Chân thất kinh, còn Gia Cát Lượng thì ngồi xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay khuơ quạt nhìn kết quả.

Tam quốc diễn nghĩa kể rằng khi bị Gia Cát Lượng mắng chết, Vương Lãng 76 tuổi.

TV Show - Tam quốc diễn nghĩa: Sự thật về thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Gia Cát Lượng (Hình 3).

Tư đồ Vương Lãng không chịu nổi những lời mắng nhiếc của Gia Cát Lượng, đã tức khí mà chết. (Ảnh trong phim Tam quốc diễn nghĩa 1994).

Tuy nhiên, sự thực, việc đối đáp giữa Vương Lãng và Gia Cát Lượng xảy ra thời Ngụy Văn Đế Tào Phi (220-226) và thực hiện bằng thư từ. Hai người không gặp nhau ngoài chiến trường. Sự việc dừng lại ở đó và Vương Lãng không chết vì bức thư trả lời của Gia Cát Lượng.

Cụ thể, năm 220, Tào Tháo mất, con là Tào Phi cướp ngôi nhà Hán lập ra nhà Ngụy, Tào Phi xưng là Ngụy Văn Đế. Tào Phi sai Vương Lãng cùng các danh sĩ Hoa Hâm, Trần Quần, Hứa Chi viết thư cho Gia Cát Lượng, khuyên Gia Cát Lượng nên hiểu rõ thời thế, vận nhà Hán đã suy, nên bỏ Hán sang Ngụy. Gia Cát Lượng nhận thư, công khai trả lời, khẳng định lập trường không thay đổi, không dao động; ngược lại còn tỏ ý tiếc cho lão thần Vương Lãng đã a dua theo những người ủng hộ họ Tào.

Ngụy Văn Đế dùng Vương Lãng vào chức Tư không. Năm 226, Ngụy Văn Đế mất, Ngụy Minh Đế Tào Duệ lên ngôi. Vương Lãng được thay Hoa Hâm làm Tư đồ, Tướng quốc nhà Tào Ngụy.

Năm 228, đời Ngụy Minh Đế, Vương Lãng qua đời, không rõ bao nhiêu tuổi. Ông được truy tặng là Thành hầu. Vương Lãng hoạt động từ thời Hán Hiến Đế đến Ngụy Minh Đế tổng cộng gần 40 năm.

Còn tiếp…

Video: Gia Cát Lượng mắng chết Tư đồ Vương Lãng trước ba quân.

Tam quốc diễn nghĩa- Gia Cát Lượng có thật sự mắng chết Tư đồ Vương Lãng trước ba quân-

Quốc Tiệp (t/h)

Sự thật bất ngờ: Đường Tăng không hề biết thân thế của Bạch Long Mã

Thứ 7, 12/12/2020 | 12:00
Tôn Ngộ Không biết rõ ràng về lai lịch, nguồn gốc của Bạch Long Mã, còn Đường Tăng chỉ biết đây là con rồng đã ăn thịt ngựa cũ của mình.

Tam quốc diễn nghĩa: Con nuôi của Tào Tháo, Lưu Bị là người thế nào?

Thứ 7, 12/12/2020 | 06:00
Tào Chân và Lưu Phong là những vị tướng ở thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc, cả hai đều có năng lực vượt trội, tài năng xuất chúng.

Kiếm hiệp Kim Dung: Hai cao thủ do luyện võ công nên phải uống máu

Thứ 6, 11/12/2020 | 12:00
Thiên Sơn Đồng Lão và Vi Nhất Tiếu là những nhân vật trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, hai nhân vật này do luyện võ công nên phải uống máu.

Kiếm hiệp Kim Dung: 2 võ công tuyệt thế nhưng không rõ người sáng tạo

Thứ 4, 09/12/2020 | 12:00
Cửu dương chân kinh và Hiệp khách thần công là những tuyệt thế võ công trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, tuy nhiên hai môn võ công này không rõ do ai tạo ra.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.

Sự thật về kiếp nạn duy nhất của Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư giúp trong Tây Du Ký

Thứ 4, 24/03/2021 | 12:00
Trong kiếp nạn tại Ngũ Trang quán, sau khi đi khắp nơi tìm người có thể cứu cây nhân sâm không được, Tôn ngộ không đã phải tìm về tìm sư phụ là Bồ Đề Tổ Sử.

Triệu Vy lộ ảnh hẹn hò với thiếu gia kém 8 tuổi, khiến dư luận dậy sóng

Thứ 4, 24/03/2021 | 11:42
Triệu Vy bị truyền thông bắt gặp đi chơi cùng thiếu gia Kha Dục Danh, khiến dư luận dậy sóng.

Tại sao Gia Cát Lượng liều mạng sang Giang Đông khóc Chu Du?

Thứ 3, 23/03/2021 | 06:00
Mặc dù biết rõ quần hùng Giang Đông căm hận mình đến tận xương tủy, tuy nhiên Gia Cát Lượng vẫn sang viếng tang Chu Du, để tìm kiếm hiền tài cho Lưu Bị.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 29/9: Tạm đình chỉ công tác 4 chiến sĩ vụ clip công an đánh 2 thiếu niên; Học sinh 16 tuổi gặp nạn tử vong trên đường tan học

Thứ 5, 29/09/2022 | 05:00
Tạm đình chỉ công tác 4 chiến sĩ vụ clip công an đánh 2 thiếu niên; Học sinh 16 tuổi gặp nạn tử vong trên đường tan học;Có 1.587 ca Covid-19 mới là những tin nổi bật

Dự báo thời tiết ngày 29/9/2022: Bão Noru đi qua nhưng vẫn còn mưa nhỏ

Thứ 5, 29/09/2022 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/9). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

BTV Quỳnh Hoa xin lỗi sau những "từ ngữ không phù hợp" liên quan bão Noru

Thứ 5, 29/09/2022 | 11:53
Nữ BTV Quỳnh Hoa gửi lời xin lỗi sâu sắc đến mọi người vì đã sử dụng những từ ngữ không phù hợp khi nói về bão, mang lại cảm xúc tiêu cực tới khán giả.

Những màn hô tên ấn tượng của thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022

Thứ 5, 29/09/2022 | 10:55
Tối 28/9, chung khảo Miss Grand Vietnam 2022 đã chính thức diễn ra tại Tp.HCM với 50 thí sinh.

Phim 578: Phát đạn của kẻ điên được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar

Thứ 5, 29/09/2022 | 06:09
Sau khi nhận thư mời của BTC LHP quốc tế Tallinn Black Nights tranh giải thưởng chính thức, bộ phim 578: Phát đạn của kẻ điên tiếp tục được chọn đi Oscar.