Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, tạo đà phát triển bền vững

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, tạo đà phát triển bền vững

Thứ 2, 28/03/2022 | 15:47
Công tác quản lý mã số vùng trồng cần được nâng thêm một bước nhằm đáp ứng yêu cầu, quy định ngày càng cao của thị trường thế giới.

Nâng tầm quản lý mã số vùng trồng

Ngày 28/3, Báo Tin tức đưa tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu. 

Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. 

Để việc thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất và hiệu quả hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch hành động phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Các địa phương xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Đồng thời, bố trí nguồn lực (nhân lực và tài chính) thực hiện việc thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói; trong đó chú trọng tập huấn, nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân liên quan; thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết lập và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương để phục vụ mở cửa thị trường, giải quyết các rào cản kỹ thuật và xử lý các thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm hoặc phòng chống Covid-19… Đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin để quản lý vùng trồng và cơ sở đóng gói trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia Bộ xây dựng.

Kinh tế vĩ mô - Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, tạo đà phát triển bền vững

Việc duy trì mã số vùng trồng có ý nghĩa rất lớn nhằm phục vụ cho chiến lược xuất khẩu nông sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết lập và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói theo đúng hướng dẫn. Đặc biệt, chú trọng vào tập huấn nông dân về quy trình canh tác theo hướng sử dụng vật tư đầu vào tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; ghi chép và hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu.

Các cơ quan chức năng tại địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật hoàn thiện việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia; cập nhật các tài liệu hướng dẫn về thiết lập và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói để tập huấn cho các tổ chức, cá nhân.  Cục chủ động đàm phán với cơ quan kỹ thuật của nước nhập khẩu để mở cửa thị trường, tăng số lượng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được phép xuất khẩu; giải quyết các rào cản kỹ thuật để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. 

Đặc biệt, Cục Bảo vệ thực vật phải tăng cường áp dụng công nghệ thông tin để quản lý cơ sở dữ liệu về vùng trồng, cơ sở đóng gói đảm bảo sử dụng dữ liệu hiệu quả và truy xuất nguồn gốc nhanh chóng, minh bạch. Cùng đó, phối hợp và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở thực tế, đặc thù và nhu cầu của từng địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cũng chỉ đạo các đơn vị khác như: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nghiên cứu đề xuất đưa các chỉ tiêu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Trung tâm Khuyến nông quốc gia xây dựng các chương trình tập huấn, truyền thông về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói trong kế hoạch hoạt động…

Các doanh nghiệp và người sản xuất cần chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng quy định của nước nhập khẩu. Đảm bảo luôn duy trì tình trạng đáp ứng quy định của nước nhập khẩu tại vùng trồng, cơ sở đóng gói. Các đơn vị chủ động có các biện pháp bảo vệ mã số của mình, kịp thời thông báo cho cơ quan quản lý khi có thay đổi thông tin liên quan đến vùng trồng, cơ sở đóng gói hay khi phát hiện vi phạm liên quan đến sử dụng mã số để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các hiệp hội ngành hàng tuyên truyền cho hội viên về quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đặc biệt là quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu; hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên tích cực tham gia phát triển mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Cần sự quan tâm, địa phương vào cuộc 

Trả lời câu hỏi về khuyến cáo giúp địa phương bớt bỡ ngỡ khi quản lý mã số vùng trồng của báo Nông Nghiệp, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung bày tỏ sự kỳ vọng chính quyền địa phương thực sự quan tâm vấn đề này. Thực tế cho thấy, những tỉnh, thành phố có chính sách, chủ trương rõ ràng về mã số vùng trồng thì đều làm tốt, từ tổ chức sản xuất, đến năng suất, chất lượng, và giá trị sản phẩm. Đây cũng là ưu thế cho địa phương khi các doanh nghiệp xem xét, đánh giá trước khi đầu tư dự án.

Tiếp đó, địa phương cần phân công nhiệm vụ rõ ràng, xác định rõ đâu là cơ quan đầu mối thông tin, quản lý về mã số vùng trồng, là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật , hay Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất phương án là cấp Chi cục, Sở chỉ thực hiện việc kiểm tra cấp mới, còn Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cấp huyện thực hiện việc giám sát các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Kinh tế vĩ mô - Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, tạo đà phát triển bền vững (Hình 2).

Việc tập huấn, nâng cao trình độ trong quản lý mã số vùng trồng cho cán bộ địa phương cần được duy trì thường xuyên. 

Không những vậy, việc tập huấn, nâng cao trình độ của cán bộ địa phương cũng cần được duy trì thường xuyên. Trước khi hướng dẫn bà con, cán bộ kỹ thuật phải nắm rõ về yêu cầu, quy định của thị trường xuất khẩu. Đây cũng là trăn trở của Cục Bảo vệ thực vật nhiều năm qua. Nhiều nơi, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác để xuống tận nơi “cầm tay chỉ việc”. Với những địa phương có sản phẩm chuẩn bị xuất khẩu, mở cửa thị trường, Cục cũng có văn bản, hướng dẫn cụ thể, chi tiết, đáp ứng được những yêu cầu mới trong tình hình hiện nay như kiểm tra trực tuyến.

Cuối cùng, địa phương phải dành nguồn lực tương xứng để thực hiện các nhiệm vụ, phải sâu sát tới tận người dân trong việc lấy mẫu, phân tích, kiểm tra định kỳ. Với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cần có định hướng rõ ràng trong việc phát triển mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói như xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể thực hiện theo từng tháng, nâng cao chất lượng công tác giám sát các mã số đã được cấp.

Hương Anh (tổng hợp

 

 

 

 

 

 

 

Khánh Hòa: Nông dân trồng táo sạch đạt năng suất cao nhờ nhà lưới

Thứ 2, 28/03/2022 | 11:36
Nông dân trồng táo ở xã Cam Thành Nam, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã áp dụng mô hình trồng táo bao phủ lưới để chống ruồi vàng nhằm nâng cao chất lượng quả táo.

“Tấc đất tấc vàng”, nông dân bỏ trồng trọt chỉ đào đất đem bán lấy tiền

Thứ 2, 03/05/2021 | 12:47
Hàng trăm nghìn mét khối đất đen ở tỉnh Hắc Long Giang đã được các thương nhân địa phương đào lên đem đi bán cho các nơi khác trên khắp Trung Quốc.

Hàng loạt trang trại chưa trồng trọt, chăn nuôi đã đấu nối điện lưới

Thứ 2, 28/12/2020 | 14:59
Dù chưa triển khai trồng trọt, chăn nuôi, đang trong giai đoạn thi công nhưng nhiều trang trại điện mặt trời đã thực hiện đấu nối với lưới điện.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Thứ 5, 26/05/2022 | 17:35
Với gần 20 nghìn lượt doanh nghiệp tham gia trong 10 năm qua, phản ánh từ các doanh nghiệp đã cung cấp rất nhiều thông tin chân thực, khách quan để thúc đẩy các bộ, ngành tiến hành các cải cách thực chất hơn.

HSBC: Doanh nghiệp Ấn Độ hướng đến mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Thứ 5, 26/05/2022 | 17:21
HSBC cho biết 21% công ty Ấn Độ đang hoặc dự định thiết lập hoạt động tại Đông Nam Á có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 2 năm tới.

Hàng không tăng chuyến phục vụ khách du lịch dịp hè

Thứ 5, 26/05/2022 | 16:29
Các hãng hàng không cung ứng gần 6,3 triệu chỗ, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách trong dịp hè 2022.

Vận hành hệ thống ngăn chặn sai phạm kinh doanh xăng dầu

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:46
Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ TT&TT sẵn sàng vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với Việt Nam

Thứ 5, 26/05/2022 | 11:37
Chiều 25/5, nhân dịp tham dự Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27; đồng thời thăm làm việc tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa và ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma.
     
Nổi bật trong ngày

Chi phí đầu vào đang bào mòn lợi nhuận ngành tôm

Thứ 5, 26/05/2022 | 07:00
Xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 4/2022 đạt hơn 442 triệu USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các địa phương của Nhật Bản với Việt Nam

Thứ 5, 26/05/2022 | 11:37
Chiều 25/5, nhân dịp tham dự Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 27; đồng thời thăm làm việc tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa và ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma.

HSBC: Doanh nghiệp Ấn Độ hướng đến mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

Thứ 5, 26/05/2022 | 17:21
HSBC cho biết 21% công ty Ấn Độ đang hoặc dự định thiết lập hoạt động tại Đông Nam Á có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 2 năm tới.

Hàng không tăng chuyến phục vụ khách du lịch dịp hè

Thứ 5, 26/05/2022 | 16:29
Các hãng hàng không cung ứng gần 6,3 triệu chỗ, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách trong dịp hè 2022.

Vận hành hệ thống ngăn chặn sai phạm kinh doanh xăng dầu

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:46
Bộ Công Thương phối hợp cùng Bộ TT&TT sẵn sàng vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn sai phạm trong kinh doanh xăng dầu.