Thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Vi phạm thực tế lớn hơn báo cáo rất nhiều

Thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Vi phạm thực tế lớn hơn báo cáo rất nhiều

Đặng Ngọc Thuỷ
Thứ 6, 22/03/2019 | 10:39

Theo kết quả thanh tra, sau khi có quy hoạch rừng 2008, các cơ quan quản lý liên quan đã buông lỏng quản lý dẫn tới nhiều trường hợp vi phạm đất đai. Sau thanh tra, kết quả cho thấy, thực tế công trình vi phạm còn lớn hơn báo cáo trước đó rất nhiều.

800 công trình vi phạm

Theo kết luận Thanh tra, UBND huyện Sóc Sơn không thực hiện rà soát xử lý với 336 trường hợp chuyển nhượng đất trong quy hoạch rừng. Hầu hết các trường hợp khi mua bán không có giấy tờ về quyền sử dựng đất nhưng vẫn được UBND xã phê duyệt.

Trong khi đó, UBND huyện không tổ chức xử lý hơn 600 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo chỉ đạo của UBND TP. Không những vậy, do buông lỏng quản lý nên các công trình vi phạm xây dựng mới trên đất rừng tiếp tục tăng, đến nay có tới 485/555 công trình chưa xử lý.

Điều đáng nói, số lượng công trình vi phạm thực tế còn lớn hơn, riêng 2 xã Minh Trí, Minh Phú và khu vực ven 7 hồ lớn đã có tới gần 800 công trình vi phạm.

Bất động sản - Thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Vi phạm thực tế lớn hơn báo cáo rất nhiều

Riêng địa bàn 2 xã Minh Trí và Minh Phú, huyện Sóc Sơn đã có tới gần 800 công trình vi phạm.

Các vi phạm về công tác quản lý quy hoạch, Thanh tra TP cho biết, năm 2012, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã chồng lên quy hoạch đất rừng của 8 xã đã được UBND Thành phố phê duyệt. Với tổng diện tích chồng lấn hơn 340 ha. 

Việc này dẫn đến UBND các xã căn cứ vào quy hoạch nông thôn mới đã thực hiện nhiều dự án xây dựng đường nông thôn mới làm ảnh hưởng đến diện tích đất rừng.

Liên quan tới các vi phạm về công tác quản lý đất rừng phòng hộ, UBND các xã đã buông lỏng quản lý; không lưu giữ hồ sơ quản lý đất đai đầy đủ; không cập nhật và theo dõi biến động trong sử dụng đất; không xác định được số hộ được mượn đất theo hình thức Sổ Lâm bạ; không xác định được tình trạng sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng đất rừng của các hộ là thiếu trách nhiệm.

UBND huyện Sóc Sơn ký cho các hộ mượn đất theo hình thức sổ Lâm bạ, nhưng UBND huyện và UBND các xã không theo dõi, không thống kê được số lượng sổ đã cấp. Ban quản lý rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội không lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến việc giao khoán.

Buông lỏng quản lý, không kịp thời kiểm tra, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương xử lý vi phạm đất đai, không có biện pháp ngăn chặn để các hộ mua bán chuyển nhượng cho các hộ ngoài địa phương, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình nhà ở, nhà vườn trong phạm vi đất rừng phòng hộ.

Vi phạm tràn lan trong cấp giấy sử dụng đất

Về vi phạm trong sử dụng đất, các thửa đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ năm 2008, gồm: xã Hiền Ninh: 245 thửa, có 206 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Nam Sơn: 555 thửa, có 234 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Tiên Dược: 161 thửa, có 42 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Hồng Kỳ: 104 thửa, có 78 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Phù Linh: 110 thửa, có 15 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Bắc Sơn: 588 thửa, có 167 thửa có ranh giới, chủ sử dụng đất; xã Quang Tiến: có 44 thửa (chưa xác định được ranh giới, chủ sử dụng đầu); nhưng chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Bất động sản - Thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Vi phạm thực tế lớn hơn báo cáo rất nhiều (Hình 2).

Việc thực hiện cấp GCNQSD đất còn nhiều sai phạm, chậm xử lý trường hợp vi phạm.

Về việc cấp Giấy chứng nhận chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSD), UBND xã: Phù Linh, Nam Sơn, Hồng Kỳ, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (chi nhánh huyện Sóc Sơn), Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn, UBND huyện Sóc Sơn xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 13 trường hợp sử dụng đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội chi nhánh huyện Sóc Sơn làm thủ tục chuyển nhượng, cấp đổi giấy chứng nhận cho 22 trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ sau năm 2008.

Ngoài ra còn 12 trường hợp tại 4 xã Hiền Ninh, Phù Linh, Quang Tiến, Tiên Dược mua bán, chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

Các trường hợp này vi phạm Điều 12, luật Bảo vệ và phát triển rừng nhưng UBND xã Phù Linh, Tiên Dược, Quang Tiến vẫn xác nhận, chứng thực vào hợp đồng mua bán của các hộ là vi phạm.

Ngoài ra, tại 07 xã Tiên Dược, Quang Tiên, Hiền Ninh, Phù Linh, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, có 219 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở sau năm 2008 (Tiên Dược: 82 trường hợp, Quang Tiến: 04 trường hợp, Hiền Ninh: 46 trường hợp, Phù Linh: 08 trường hợp, Nam Sơn: 51 trường hợp, Bắc Sơn: 11 trường hợp, Hồng Kỳ: 15 trường hợp), vi phạm Điều 12 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

Cần cưỡng chế công trình vi phạm.

Quan đó, Thanh tra TP. Hà Nội đề nghị giao UBND huyện Sóc Sơn làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể và cá nhân do buông lỏng quản lý về đất đai, trật tự xây dựng để xảy ra các vi phạm.

Cần tổ chức cưỡng chế đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng năm 2017-2018 trên địa bàn các xã: Tiên Dược, Quang Tiến, Hiền Ninh, Phù Linh, Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ đã được UBND huyện Sóc Sơn lập hồ sơ xử lý vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Bất động sản - Thanh tra đất rừng Sóc Sơn: Vi phạm thực tế lớn hơn báo cáo rất nhiều (Hình 3).

Thanh tra Hà Nội đề nghị cần cưỡng chế các công trình sai phạm.

Đối với các công trình vi phạm về đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm trật tự xây dựng từ năm 2006-2018, thiết lập hồ sơ, có phương án xử lý đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đất đai sử dụng đúng mục đích.

Cùng đó, phải kiểm tra, rà soát các sổ đỏ đã cấp trên địa bàn 07 xã; làm rõ các trường hợp cấp sổ đỏ nằm trong quy hoạch rừng, có phương án xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót đã được kết luận trên; kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng Hà Nội để xảy ra những vi phạm đã được kết luận trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót đã được kết luận; Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Sóc Sơn trong việc làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định; xét cấp Giấy chứng nhận không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Clip: Cận cảnh hàng loạt biệt phủ giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn

Cận cảnh rừng phòng hộ tại Sóc Sơn bị xẻ thịt

Bí thư Sóc Sơn: Ca sĩ Mỹ Linh cũng là công dân, có kết luận thanh tra sẽ xử lý nghiêm!

Thứ 3, 04/12/2018 | 20:52
Bên lề kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Hà Nội, Bí thư huyện ủy Sóc Sơn chia sẻ, hãy coi ca sĩ Mỹ Linh như một công dân bình thường. Sau khi có kết luận của thanh tra thành phố về đất rừng ở Sóc Sơn, sẽ thực hiện xử lý nghiêm túc.

Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng ở huyện Sóc Sơn

Thứ 6, 30/11/2018 | 09:59
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo công tác thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, đảm bảo kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tháo dỡ công trình "xẻ thịt" rừng Sóc Sơn: Chính quyền nói có, thực tế nói không

Thứ 5, 29/11/2018 | 20:52
Chính quyền địa phương cho biết phần lớn các hộ dân đã tự tháo dỡ các công trình vi phạm, tuy nhiên theo ghi nhận của PV, thực trạng các công trình tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú vẫn chưa có gì thay đổi.

Cận cảnh hàng loạt biệt phủ tiền tỷ giữa rừng phòng hộ Sóc Sơn

Thứ 4, 17/10/2018 | 19:30
Trên địa bàn 2 xã Minh Trí và Minh Phú (huyện Sóc Sơn) đang có 35 trường hợp vi phạm trong xây dựng, trong đó có nhiều căn nhà kiên cố trị giá hàng chục tỷ đồng ngang nhiên xây dựng giữa rừng phòng hộ.
Cùng tác giả

Hành trình lật tẩy thủ đoạn mua trinh giải đen của đại gia

Thứ 7, 27/02/2021 | 15:00
Tạp chí Đời sống & Pháp luật tròn 20 tuổi, là một phóng viên trẻ, tôi chưa thể hình dung hết những khó khăn, thăng trầm của tờ báo trong suốt hành trình dài như vậy.

Nghĩ bị bắt hồn, bắn 5 phát đạn truy sát nạn nhân: Đối tượng ra đầu thú

Thứ 5, 25/02/2021 | 20:51
Nghĩ mình bị người khác bắt mất hồn, đối tượng Triệu Văn Sỉnh (tỉnh Bắc Kạn) đã dùng súng tự chế bắn bị thương 1 người rồi trốn lên rừng.

Tạm giam kẻ sát hại 3 nạn nhân trong quán karaoke ở Hoà Bình

Thứ 5, 25/02/2021 | 20:38
Sau khi được điều trị bình phục, đối tượng Nguyễn Công Dũng, kẻ gây ra vụ trọng án khiến 3 người tử vong và làm nhiều người bị thương ở quán karaoke ở Hoà Bình đã bị tạm giam.

Nhiều đối tượng dương tính với ma tuý trong vụ giết 3 người ở quán karaoke

Thứ 2, 22/02/2021 | 19:17
Chiều 22/2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng (SN 1979), trú tại Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi giết người.

Lời kể của nhân chứng vụ 3 người chết tại quán karaoke ở Hòa Bình

Thứ 2, 22/02/2021 | 12:14
Khi người dân xung quanh vừa nghe tiếng la thất thanh vội chạy ra xem thì hung thủ đã đâm gục các nạn nhân rồi dùng dao tự sát.
Cùng chuyên mục

Bất động sản 6 tháng cuối năm: Cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Thứ 3, 05/07/2022 | 19:15
Dù được nhận xét có sự phục hồi mạnh mẽ hậu Covid-19, tuy nhiên thị trường bất động sản vẫn đang đứng trước hàng loạt khó khăn song hành cùng khả năng phục hồi.

HoREA đề nghị chuẩn hóa diện tích phòng trọ cho thuê

Thứ 3, 05/07/2022 | 16:11
HoREA vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ cho thuê diện tích không dưới 10m2.

Đề nghị có chế tài xử lý trường hợp nhiễu loạn thị trường BĐS Hà Nội

Thứ 3, 05/07/2022 | 14:48
Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội đề nghị có chế tài xử lý các trường hợp đấu giá với giá trúng cao nhiều so với giá thị trường sau đó không thực hiện các kết quả đấu giá.

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:00
Thị trường bất động sản đối mặt với không ít khó khăn về nguồn vốn đầu tư, quỹ đất hạn chế và tiếp tục thiếu vắng nguồn cung phân khúc tầm trung và bình dân.

Aqua City hấp dẫn nhà đầu tư đất “Bắc”

Thứ 2, 04/07/2022 | 20:15
Khu đô thị sinh thái Aqua City thu hút nhà đầu tư miền Bắc nhờ dự án quy mô lớn và dòng sản phẩm đa dạng, tiềm năng tăng trưởng tốt.
     
Nổi bật trong ngày

Ngổn ngang dự án nhà máy nước 3.700 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 05/07/2022 | 07:00
Dự kiến thực hiện cấp nước cho huyện Đan Phượng và vùng lân cận từ năm 2018 nhưng đến nay, dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng vẫn chưa thể đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp bất động sản đối mặt với nhiều khó khăn

Thứ 3, 05/07/2022 | 10:00
Thị trường bất động sản đối mặt với không ít khó khăn về nguồn vốn đầu tư, quỹ đất hạn chế và tiếp tục thiếu vắng nguồn cung phân khúc tầm trung và bình dân.

Bất động sản 6 tháng cuối năm: Cơ hội nào cho nhà đầu tư?

Thứ 3, 05/07/2022 | 19:15
Dù được nhận xét có sự phục hồi mạnh mẽ hậu Covid-19, tuy nhiên thị trường bất động sản vẫn đang đứng trước hàng loạt khó khăn song hành cùng khả năng phục hồi.

Đề nghị có chế tài xử lý trường hợp nhiễu loạn thị trường BĐS Hà Nội

Thứ 3, 05/07/2022 | 14:48
Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội đề nghị có chế tài xử lý các trường hợp đấu giá với giá trúng cao nhiều so với giá thị trường sau đó không thực hiện các kết quả đấu giá.

HoREA đề nghị chuẩn hóa diện tích phòng trọ cho thuê

Thứ 3, 05/07/2022 | 16:11
HoREA vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung tiêu chuẩn thiết kế phòng trọ cho thuê diện tích không dưới 10m2.