Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị

Hoàng Thị Bích
Thứ 3, 04/10/2022 | 19:34
Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức và chuyên môn.

Thực hiện Chỉ thị số 14, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 14.

Chương trình đưa ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể là: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang yêu cầu, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia tỉnh nói riêng trong giai đoạn cách mạng hiện nay;

Không ngừng củng cố, nâng cao vị thế của các cấp Hội, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; góp phần nâng cao sự hiểu biết về pháp luật cho nhân dân trong tỉnh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về tổ chức và chuyên môn.

Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu tập trung phát triển, thành lập các chi hội, huyện Hội Luật gia ở những nơi có đủ điều kiện; phấn đấu đến năm 2024, thành lập Hội Luật gia tại các huyện Quản Bạ, Mèo Vạc, Yên Minh, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê và thành lập Chi hội Luật gia tại Đoàn Luật sư tỉnh và Thanh tra tỉnh.

Quan tâm, chú trọng phát triển hội viên Hội Luật gia và lựa chọn các hội viên có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình, đủ tiêu chuẩn để bố trí làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội.

Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức và hoạt động Hội.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Hội Luật gia các cấp, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội.

Tiêu điểm - Tỉnh ủy Hà Giang ban hành chương trình thực hiện Chỉ thị 14 của Bộ Chính trị

Tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải cơ sở...(Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ Hà Giang yêu cầu Hội Luật gia tỉnh làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội hướng mạnh hoạt động về địa bàn cơ sở; tăng cường phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh;

Đẩy mạnh thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đổi tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò phản biện xã hội.

Chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tuyển chọn các chức danh tư pháp, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng Hội Thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hòa nhập cộng đồng đối với các phạm nhân; tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, hòa giải cơ sở...

Cùng với đó, các cấp ủy đảng phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách Hội Luật gia gắn với xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ thị số 14.

Chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội Luật gia phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và khả năng của từng cấp Hội; quan tâm hỗ trợ kinh phí để đảm bảo hoạt động của Hội theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương;

Tạo điều kiện thuận lợi cho chi hội, hội viên Hội Luật gia ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình hoạt động theo đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 14 nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Đồng thời, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14 và chương trình của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 14; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 14 theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

UBND tỉnh Quảng Ngãi triển khai thực hiện Chỉ thị 14

Thứ 6, 09/09/2022 | 15:00
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn số 4378 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hội luật gia tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Chỉ thị số 14

Chủ nhật, 28/08/2022 | 05:42
Từ nay đến cuối năm 2022, Hội Luật gia tỉnh tập trung triển khai tư vấn pháp luật một cách có hiệu quả cho người dân.

Ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội trong Chỉ thị 14

Thứ 4, 24/08/2022 | 17:14
Các cơ quan được giao chủ trì có trách nhiệm rà soát quy định, tạo điều kiện để Hội Luật gia Việt Nam tham gia công tác nghiên cứu,…kiến nghị hoàn thiện pháp luật.
Cùng tác giả

Chuyên gia y tế: "Sự việc tại Trường Ischool Nha Trang là một bài học"

Thứ 6, 02/12/2022 | 19:00
Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, chỉ cần lơ đễnh hay thiếu chặt chẽ tại bất kỳ khâu nào, hậu quả sẽ rất khôn lường.

Cục ATTP cảnh báo thực phẩm chức năng quảng cáo như thuốc

Thứ 6, 02/12/2022 | 16:24
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về thực phẩm bảo vệ sức khỏe Pharmekal ® Triple strength Glucosamine 1500MG.

Chọn trọng tài viên chất lượng giải quyết những vụ tranh chấp chuyên ngành

Thứ 3, 29/11/2022 | 12:51
Theo Chủ tịch Trung Tâm trọng tài thương mại Tài chính (FCCA), chọn trọng tài viên là chọn những cán bộ chuyên môn có trình độ cao để giải quyết tranh chấp.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Luật TTTM năm 2010 tháo gỡ “điểm nghẽn” trong hoạt động trọng tài

Thứ 3, 29/11/2022 | 09:35
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền cho rằng việc giải quyết bằng trọng tài, hòa giải thương lượng tạo ra cơ chế rất hay cho doanh nghiệp hoạt động.

“Làm ngày làm đêm” cho công tác tổ chức kỳ họp bất thường lần 2

Thứ 2, 28/11/2022 | 21:43
UBTVQH cũng đã thống nhất với Chính phủ tính toán khả năng có một Kỳ họp bất thường lần thứ 2 dự kiến vào đầu năm 2023 để xem xét một số vấn đề cấp thiết.
Cùng chuyên mục

Phát triển Tp.Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số vào năm 2030

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:57
Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tp.HCM đến 2030, tầm nhìn 2045.

Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy tập trận trái phép ở Trường Sa

Thứ 6, 02/12/2022 | 12:40
Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan huỷ bỏ tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và không tái diễn vi phạm

Gỡ thẻ vàng IUU: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong"

Thứ 5, 01/12/2022 | 17:06
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thực hiện hiệu quả tháo gỡ thẻ vàng IUU vì lợi ích quốc gia, lợi ích của người dân, hình ảnh của đất nước trên trường quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh thị trường trái phiếu, chứng khoán, BĐS

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:22
Thủ tướng nhấn mạnh phải xác định phát triển các loại thị trường hoạt động an toàn, lành mạnh, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là trong dịp Tết.

Vận dụng UNCLOS 1982 ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển

Thứ 4, 30/11/2022 | 21:26
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của UNCLOS 1982 trong bối cảnh nổi lên ngày càng nhiều thách thức trong giải quyết các vấn đề trên biển.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy tập trận trái phép ở Trường Sa

Thứ 6, 02/12/2022 | 12:40
Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan huỷ bỏ tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và không tái diễn vi phạm

Phát triển Tp.Hồ Chí Minh là đầu tàu về kinh tế số, xã hội số vào năm 2030

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:57
Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Tp.HCM đến 2030, tầm nhìn 2045.