Tp.HCM: Công tác giảm nghèo bền vững còn nhiều thách thức

Tp.HCM: Công tác giảm nghèo bền vững còn nhiều thách thức

Thứ 5, 16/06/2022 | 09:00
Dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng trong quá trình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững, Tp.HCM còn gặp một số khó khăn, hạn chế, bất cập.

Mới đây, Thường trực Hội đồng Nhân dân Tp.HCM tổ chức buổi giám sát đối với Ủy ban Nhân dân Thành phố về tình hình triển khai thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Đoàn giám sát; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng cho biết, trong thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức giám sát trực tiếp tại một số sở, ngành, địa phương; kết quả giám sát ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững trên địa bàn cho dù phải chịu nhiều ảnh hưởng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trong năm 2021.

Nhất trí với báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân thành phố cho rằng Chương trình "Giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025" cơ bản được quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ theo các nội dung Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, chịu sự giám sát chặt chẽ của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Đánh giá của đoàn giám sát và báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy, trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp tại Tp.HCM đã quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc lồng ghép triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch giảm nghèo; luôn bám sát lộ trình hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo hàng năm tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng của cả hệ thống chính trị.

Thành phố đã triển khai các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo như: Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… Ngoài ra, để đảm bảo cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận chính sách hỗ trợ nhà ở, trong nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương sử dụng nguồn vận động hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các nguồn lực từ xã hội để sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng trong năm 2021.

Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 đã nhận được sự phối hợp, tham gia tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành viên như Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố… trong triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, người nghèo, người gặp khó khăn do dịch Covid-19; triển khai nhiều mô hình kết hợp nhằm hỗ trợ hội viên, đoàn viên vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực trên nhiều phương diện.

Theo đó, đầu giai đoạn 2021-2025, thành phố có 58.019 hộ nghèo và cận nghèo với 227.743 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 2,29% so với tổng số hộ dân thành phố (gồm 37.772 hộ nghèo với 148.763 nhân khẩu và 20.247 hộ cận nghèo với 78.980 nhân khẩu). Trong đó, có 264 hộ nghèo với 279 thành viên và 185 hộ cận nghèo với 198 thành viên thuộc diện chính sách ưu đãi người có công.

Kết quả rà soát cuối năm 2021 (tại thời điểm 31/12/2021) cho thấy: Thành phố đã giảm 1.597 hộ nghèo với 5.822 nhân khẩu, tỉ lệ kéo giảm đạt 0,06% (đạt 16,85% kế hoạch năm) và giảm 1.378 hộ cận nghèo với 5.288 nhân khẩu, tỉ lệ kéo giảm đạt 0,05% (đạt 15,76% kế hoạch năm). Thành phố còn lại 56.226 hộ nghèo, hộ cận nghèo; trong đó có 36.664 hộ nghèo với 144.061 nhân khẩu chiếm tỉ lệ 1,45% tổng hộ dân thành phố và 19.562 hộ cận nghèo với 76.151 nhân khẩu, chiếm tỉ lệ 0,77% tổng hộ dân thành phố. Trong đó, có 273 hộ nghèo với 288 thành viên và 175 hộ cận nghèo với 187 thành viên thuộc diện chính sách ưu đãi người có công.

Chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố giai đoạn 2021-2025 được Thành ủy, HĐND Thành phố luôn quan tâm ưu tiên nguồn ngân sách thành phố và nguồn xã hội hóa bố trí cho chương trình (5 năm) hơn 15.144 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội (chính sách không hoàn lại); các chính sách giảm các chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản và các chính sách phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp hộ tích lũy thêm thu nhập có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Cụ thể, năm 2021, tổng nguồn vốn đã bố trí để thực hiện chương trình giảm nghèo là hơn 5.905 tỷ đồng, đạt 84,62% kế hoạch (kế hoạch 2021 là 6.979 tỷ đồng). Năm 2022 (3 tháng đầu năm), tổng nguồn vốn đã bố trí để thực hiện chương trình giảm nghèo là hơn 6.032 tỷ đồng, đạt 70,01% kế hoạch (kế hoạch 2022 là 8.617 tỷ đồng).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện, thành phố còn gặp một số khó khăn, hạn chế, bất cập.

Thứ nhất, Trung ương vẫn chưa có hướng dẫn về việc thực hiện chính sách, giải pháp hỗ trợ giảm chỉ số thiếu hụt về dinh dưỡng đối với trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 nên thành phố chưa có cơ chế, chính sách cụ thể kéo giảm chỉ số thiếu hụt này.

Ngoài ra, do đợt khảo sát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2021-2025 diễn ra đồng thời cùng với công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành chính nên tại một số địa phương, tiến độ thực hiện còn chậm so với kế hoạch.

Hơn thế, dịch Covid-19 kéo dài từ cuối tháng 5/2021 nên công tác giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ giảm nghèo và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm còn chậm. Nhiều hộ gia đình gặp khó khăn do phải tạm dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dẫn đến mất việc làm, mất thu nhập, kinh tế gia đình bị ảnh hưởng, dễ dẫn đến nguy cơ phát sinh tăng nợ quá hạn.

Do đó, tại buổi giám sát, đại diện các sở, ngành liên quan đã trao đổi, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đề xuất những kiến nghị nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên.

Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành các nội dung chính sách và cung cấp kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ thiếu hụt về dinh dưỡng; đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu Chính phủ cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia và chuẩn hộ nghèo do địa phương quy định để hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở từ Ngân hàng Chính sách xã hội; các chính sách phù hợp để hộ nghèo, hộ cận nghèo được xây dựng, sửa chữa nhà khi chưa có hoặc không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện, thời gian đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu, tăng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo…

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Cổng thông tin điện tử Chính Phủ)

Tp.HCM đề xuất giảm 50% phí cảng biển, DN logistics muốn giảm gần 95%

Thứ 4, 15/06/2022 | 06:30
Sở GTVT Tp.HCM đề xuất giảm 50% phí hạ tầng cảng biển với hàng chở bằng đường thuỷ nhưng nhận được nhiều ý kiến phản hồi cần nghiên cứu phương án giảm thêm.

Tp.HCM: Thêm nhiều doanh nghiệp BĐS đề nghị tháo gỡ vướng mắc pháp lý

Thứ 3, 14/06/2022 | 15:00
10 doanh nghiệp bất động sản đề nghị xem xét tháo gỡ vướng mắc về pháp lý và thủ tục đầu tư xây dựng của 11 dự án bất động sản, nhà ở thương mại ở Tp.HCM.

UBTVQH xem xét chủ trương đầu tư chương trình giảm nghèo

Thứ 3, 13/07/2021 | 20:28
Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 58 diễn ra vào chiều 13/7.

Tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Thứ 3, 29/01/2019 | 22:29
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019.
Cùng chuyên mục

Sẽ không còn tình trạng “chậm ban hành kết luận thanh tra”

Thứ 6, 02/12/2022 | 17:07
Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm khẳng định, Luật Thanh tra năm 2022 khi có hiệu lực thì sẽ khắc phục được tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra.

Hà Nội: Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2022 đạt 72,23%

Thứ 6, 02/12/2022 | 16:24
Con số này tăng 1,13% so với năm 2021, tạo cơ sở tiền đề nâng cao năng lực cho người lao động trong giai đoạn mới.

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:30
Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

Phân loại rác tại nguồn ở Hà Nội: Cần tổ chức thực hiện đồng bộ

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:32
Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng nếu Hà Nội không sớm phân loại, xử lý rác thải một cách khoa học hơn.

Điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ y tế từ ngày 1/1/2023

Thứ 5, 01/12/2022 | 14:30
Từ ngày 1/1/2023, mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở sẽ có sự thay đổi.
     
Nổi bật trong ngày

Sẽ không còn tình trạng “chậm ban hành kết luận thanh tra”

Thứ 6, 02/12/2022 | 17:07
Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm khẳng định, Luật Thanh tra năm 2022 khi có hiệu lực thì sẽ khắc phục được tình trạng chậm ban hành kết luận thanh tra.

Hà Nội: Tỉ lệ lao động đã qua đào tạo năm 2022 đạt 72,23%

Thứ 6, 02/12/2022 | 16:24
Con số này tăng 1,13% so với năm 2021, tạo cơ sở tiền đề nâng cao năng lực cho người lao động trong giai đoạn mới.

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Thứ 6, 02/12/2022 | 15:30
Nghị định 99/2022/NĐ-CP quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

Phân loại rác tại nguồn ở Hà Nội: Cần tổ chức thực hiện đồng bộ

Thứ 6, 02/12/2022 | 14:32
Theo các chuyên gia, vấn nạn rác thải đã, đang và sẽ trở nên nghiêm trọng nếu Hà Nội không sớm phân loại, xử lý rác thải một cách khoa học hơn.