Trận đánh đặc biệt nhất Tam quốc, nhờ mưa lớn quét sạch bảy đạo quân

Trận đánh đặc biệt nhất Tam quốc, nhờ mưa lớn quét sạch bảy đạo quân

Thứ 5, 15/10/2020 | 12:00
Bàng Đức bị Quan Vũ bắt sống khi đại quân của Vũ nhân cơn mưa lớn nước dâng cao, tập kích Phàn Thành. Vũ khuyên hàng Đức nhưng không được đành mang ra chém.

Quan Vũ (? - 220) tự Vân Trường là vị tướng nổi tiếng thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Cũng bởi tài năng và sự trung nghĩa này, ông được người đời sau tôn làm Võ thánh, sánh ngang với Văn thánh Khổng Tử.

TV Show - Trận đánh đặc biệt nhất Tam quốc, nhờ mưa lớn quét sạch bảy đạo quân

Tạo hình Quan Vũ trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Quan Vũ được mô tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu dài hai thước, tay cầm Thanh long yển nguyệt đao cưỡi trên ngựa Xích Thố, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, sức chiến đấu mạnh mẽ địch vạn người.

Trong suốt cuộc đời chinh chiến, ông lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu diệt khởi nghĩa Khăn Vàng, chém Hoa Hùng (đại tướng của Đổng Trác), chém Nhan Lương, Văn Xú (2 tướng tài của Viên Thiệu), vượt 5 ải chém 6 tướng của Tào Tháo, chiếm quận Trường Sa, thu phục được Hoàng Trung, bức hàng Vu Cấm, chém Bàng Đức. Trong đó lần chém Bàng Đức, Quan Vũ ngoài dùng sức mạnh còn kết hợp cả mưu kế.

Theo đó, đầu năm 219, Lưu Bị đoạt được Hán Trung từ tay Tào Tháo, Bàng Đức hộ tống Tào Tháo từ Hán Trung về Hứa Đô an toàn khi Tào Tháo bị quân Thục truy kích.

TV Show - Trận đánh đặc biệt nhất Tam quốc, nhờ mưa lớn quét sạch bảy đạo quân (Hình 2).

Bàng Đức trong phim Tam quốc diễn nghĩa 2010.

Giữa năm 219, Hầu Âm, Vệ Khai nổi dậy chống lại Tào Tháo ở huyện Uyển. Tào Tháo phong Tào Nhân là Chinh Nam tướng quân, Bàng Đức làm Chinh Tây đô tiên phong, dẫn quân bản bộ hợp với Tào Nhân cùng vây đánh huyện Uyển, chém Hầu Âm, Vệ Khai, rồi xuôi Nam đóng quân ở Phàn Thành, tấn công Quan Vũ.

Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, viết là Vu Cấm cùng với Bàng Đức khởi 7 đạo quân tiến đánh Quan Vũ giải vây Phàn Thành. Các tướng ở Phàn Thành thấy anh họ của Bàng Đức là Bàng Nhu ở Hán Trung phục vụ Lưu Bị, đều nghi ngờ về lòng trung thành của ông. Ông đã khẳng khái tuyên bố: “Ta đã chịu quốc ân, về nghĩa phải lấy cái chết để báo đáp. Ta muốn thân chinh đi đánh Quan Vũ. Năm nay nếu ta không giết được Vũ, tất Vũ sẽ giết ta”.

Thậm chí để thể hiện quyết tâm và lòng trung với Tào Tháo, Bàng Đức còn sai quân sỹ khiêng theo một cỗ quan tài và đi trước đoàn quân. Bàng Đức diễu võ dương oai, chỉ tay phía quân Thục thét gọi muốn Quan Vũ ra quyết chiến. Quan Vũ xuất trận, hai người đại chiến hơn trăm hiệp không phân thắng bại, hai bên gióng trống khua chiêng thu quân.

TV Show - Trận đánh đặc biệt nhất Tam quốc, nhờ mưa lớn quét sạch bảy đạo quân (Hình 3).

Quan Vũ giao đấu với Bàng Đức.

Quan Vũ về đến trại nói với Quan Bình rằng: “Đao pháp của Bàng Đức vô cùng thành thục, quả không hổ danh là dũng tướng của quân Tào”. Quan Bình nói: “Tục ngữ có câu: ‘Nghé mới sinh thì không sợ hổ’. Cho dù cha có chém được người này, thì cũng là chém một tiểu tốt người Tây Khương mà thôi. Nếu xảy ra sơ suất, chẳng phải hủy hoại uy danh của cha đó sao”.

Quan Vũ thấy dựa vào võ lực thì nhất thời khó mà thắng được Bàng Đức, thế là nghĩ ra một kế. Lúc đó đang vào mùa thu, mưa liên miên, nước sông Hán Thủy dâng cao rất nhanh. Trại quân Ngụy lại đóng quân nơi đất trũng, Quan Vũ đã bí mật chuyển bị các chiến thuyền sau đó phá đê sông Hán Thủy, nước tràn xuống ngập chìm toàn bộ cánh quân Vu Cấm.

Quan Vũ nhân cơ hội đó chỉ huy thủy quân dùng thuyền đến tập kích, lính ở trên thuyền lớn bốn bề cùng bắn tên lên trên đê. Bàng Đức tuy không mặc áo giáp che tên, nhưng thân thủ phi phàm nên tên không bắn trúng.

Dưới áp lực tấn công mãnh liệt của Quan Vũ, tướng quân Đổng Hành và bộ tướng là Đổng Siêu muốn hàng, đều bị Bàng Đức chém chết để nâng cao tinh thần chiến đấu.

TV Show - Trận đánh đặc biệt nhất Tam quốc, nhờ mưa lớn quét sạch bảy đạo quân (Hình 4).

Quan Vũ phá đê sông Hán Thủy.

Cuộc giao chiến rất ác liệt, "từ sáng sớm đến quá trưa", Quan Vũ càng tập trung quân đánh mạnh, khi tên hết, Quan Vũ lại dùng đoản binh đánh tiếp. Bàng Đức bảo Đốc tướng là Thành Hà rằng:

“Ta nghe bậc lương tướng chẳng sợ cái chết để cẩu thả thoát thân, kẻ sĩ cứng cỏi chẳng huỷ danh tiết để cầu sống, hôm nay, là ngày ta chết đây”.

Rồi quyết tâm chiến đấu đến cùng, càng đánh càng hăng, khí thế càng mạnh mẽ, nhưng nước dần dâng cao, tướng sĩ đều ra hàng. Bàng Đức cùng một viên tướng cầm cờ chỉ huy, là hai người khoẻ nhất, cùng giương cung đặt tên, cưỡi một chiếc thuyền nhỏ định quay về doanh trại của Tào Nhân.

Nước lớn khiến thuyền bị lật, cung tên rơi mất, chỉ đành bám vào chiếc thuyền trôi trong làn nước, sau đó bị Châu Thương bắt được.

Tam quốc chí chép ở mục Ngụy thư – Bàng Đức truyện. Bàng Đức tuy sa vào tay kẻ thù nhưng vẫn hiên ngang, đứng thẳng không chịu quỳ.

Quan Vũ bảo rằng: "Anh ngươi ở Hán Trung, ta muốn dùng ngươi làm tướng, sao chẳng sớm hàng đi?" Bàng Đức mắng Quan Vũ rằng:

“Nguỵ vương có trăm vạn giáp binh, uy chấn thiên hạ. Lưu Bị nhà ngươi chỉ là kẻ tầm thường thôi, há có thể địch nổi sao ! Ta thà làm con ma ở nước Nguỵ, chẳng thèm làm tướng của lũ nghịch tặc vậy”.

Không thể chiêu hàng, Quan Vũ đành chém Bàng Đức. Khi ấy, Bàng Đức 39 tuổi. Quan Vũ thấy thương tiếc vì lòng trung, nên ông cho mai táng đối phương tử tế.

Quốc Tiệp (t/h)

Quỳ hoa bảo điển có thực sự khắc chế được Độc cô cửu kiếm?

Thứ 4, 14/10/2020 | 12:11
Trong Tiếu ngạo giang hồ, Lệnh Hồ Xung dù luyện được Độc cô cửu kiếm nhưng vẫn không đánh lại Đông Phương Bất Bại với Quỳ hoa bảo điển.

Lời đồng dao khiến Viên Thuật xưng đế dù thế lực không bằng Tào Tháo

Thứ 4, 14/10/2020 | 06:07
Viên Thuật (155 – 199) tự Công Lộ làm thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong giai đoạn loạn lạc ông từng xưng làm hoàng đế nhưng nhanh chóng bị thất bại.

Tại sao Tào Tháo nói: “Thất bại là một chuyện tốt”?

Thứ 3, 13/10/2020 | 06:00
Nếu không vì chủ quan dẫn đến thất bại trong trận Xích Bích có lẽ Tào Tháo đã thống nhất được thiên hạ.

Tại sao Tống Giang lừa Lý Quỳ uống rượu độc?

Thứ 2, 12/10/2020 | 12:00
Lý Quỳ là một trong những nhân vật trong Thủy hử của Thi Nại Am. Cả cuộc đời Lý Quỳ gắn liền với Tống Giang kể từ khi lên Lương Sơn Bạc đến khi qua đời.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

NSƯT Xuân Bắc "cầm trịch" chương trình "Vua Tiếng Việt"

Thứ 6, 10/09/2021 | 19:28
NSƯT Xuân Bắc sẽ giữ vai trò dẫn dắt trong Vua Tiếng Việt, chương trình trò chơi truyền hình về tiếng Việt lần đầu tiên xuất hiện trên VTV3.

“Bánh mì nối thân thương” – để nhiều hơn những cuộc đoàn tụ

Thứ 4, 07/04/2021 | 13:30
Với sự đóng góp tương đương một ổ bánh mì mỗi tháng, chiến dịch mong muốn hướng đến sự bền vững trong công tác thiện nguyện để tạo nên nhiều hơn những cuộc đoàn tụ.

Sự thật về kiếp nạn duy nhất của Tôn Ngộ Không được Bồ Đề Tổ Sư giúp trong Tây Du Ký

Thứ 4, 24/03/2021 | 12:00
Trong kiếp nạn tại Ngũ Trang quán, sau khi đi khắp nơi tìm người có thể cứu cây nhân sâm không được, Tôn ngộ không đã phải tìm về tìm sư phụ là Bồ Đề Tổ Sử.

Triệu Vy lộ ảnh hẹn hò với thiếu gia kém 8 tuổi, khiến dư luận dậy sóng

Thứ 4, 24/03/2021 | 11:42
Triệu Vy bị truyền thông bắt gặp đi chơi cùng thiếu gia Kha Dục Danh, khiến dư luận dậy sóng.

Tại sao Gia Cát Lượng liều mạng sang Giang Đông khóc Chu Du?

Thứ 3, 23/03/2021 | 06:00
Mặc dù biết rõ quần hùng Giang Đông căm hận mình đến tận xương tủy, tuy nhiên Gia Cát Lượng vẫn sang viếng tang Chu Du, để tìm kiếm hiền tài cho Lưu Bị.
     
Nổi bật trong ngày

Vợ Công Phượng gọi chồng bằng tên thân mật khiến nhiều người bất ngờ

Thứ 5, 23/09/2021 | 09:15
Sau khi trở lại tập luyện với đội tuyển Việt Nam, Công Phượng đã liên tiếp ghi bàn và nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Những điều ít ai biết về "Hoa khôi sân cỏ" tuyển nữ Việt Nam Hoàng Thị Loan

Thứ 6, 24/09/2021 | 15:09
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã dội "cơn mưa bàn thắng" 16 – 0 vào lưới tuyển nữ Maldives, nổi bật trong đội hình có gương mặt xinh đẹp Hoàng Thị Loan.

Tuyển Futsal Việt Nam nhận phần thưởng ý nghĩa sau trận đấu với Nga

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:28
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã thi đấu rất hay trước nhà đương kim Á quân thế giới Nga ở vòng 1/8 Futsal World Cup 2021.

Ngắm ảnh thời thơ ấu cực xinh của dàn diễn viên chính "11 tháng 5 ngày"

Thứ 5, 23/09/2021 | 19:16
Diễn viên Thanh Sơn, Khả Ngân... đang chiếm được nhiều tình cảm của khán giả trong bộ phim "11 tháng 5 ngày".

"Người tung tin Phi Nhung qua đời là vi phạm pháp luật"

Thứ 6, 24/09/2021 | 06:37
Người thân của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe Phi Nhung yếu hơn từ hai ngày qua. Trước tin đồn ác ý khi nói cô qua đời, Luật sư cũng lên tiếng về việc này.