Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2022 đạt trên 52.255 tỷ đồng, chiếm 7,04% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng 2 vừa rồi với giá trị trên 520,69 tỷ đồng.