Uẩn khúc trong việc bổ nhiệm tại BV Đại học Y Hà Nội?

Uẩn khúc trong việc bổ nhiệm tại BV Đại học Y Hà Nội?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Báo điện tử Người đưa tin nhận được nhiều phản ánh của cán bộ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội xung quanh quy trình bổ nhiệm lại giám đốc.

Theo phản ánh, “kim chỉ nam” cho quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện được ban hành tới 3 lần làm cho cán bộ không biết đâu là văn bản đúng – sai, thật - giả. Ngoài quy trình bổ nhiệm lại “có vấn đề”, thiếu minh bạch ra, tại bệnh viện còn xảy ra một số chuyện không tưởng mà nhiều cán bộ cho rằng, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự tiêu cực, “dàn xếp” …

Những lùng bùng khó hiểu

Quyết định số 29/2006/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệm trực thuộc Bộ Y tế có hẳn Chương III Bổ nhiệm lại với 4 điều khoản quy định, hướng dẫn rất rõ quy trình bổ nhiệm lại cán bộ thuộc Bộ Y tế. Thế nhưng, không hiểu tại sao, quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội lại không tuân theo các quy định trong Chương III của Quyết định 29 do Bộ trưởng Bộ Y tế ký.

Nhịp sống - Uẩn khúc trong việc bổ nhiệm tại BV Đại học Y <a href=Hà Nội?" src="https://xmedia.nguoiduatin.vn/public/data/images/anhngoctra/Nam2012/thang4/tuan4/nguoiduatin-34219364.jpg">

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Cụ thể, chỉ trong tháng 4, hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội ban hành tới 3 văn bản với nội dung trái ngược nhau về Quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Văn bản thứ nhất hướng dẫn đúng theo quyết định 29, hướng dẫn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại bệnh viện, tuy nhiên, không hiểu sao, chỉ ít ngày sau ông hiệu trưởng lại ban hành văn bản thư 2, hướng dẫn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại trường Đại học Y Hà Nội , bỏ qua hoàn toàn quy trình lấy phiếu tín nhiệm tại cấp cơ sở, nơi người được bổ nhiệm đang công tác (ở đây là bệnh viện Đại học Y Hà Nội). Cũng chỉ vài ngày sau, có lẽ do thấy… quá sai, ông hiệu trưởng lại ban hành văn bản thứ 3, hướng dẫn tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại bệnh viện, sau đó tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại trường Đại học Y Hà Nội.

Theo phân cấp, bệnh viện Đại học Y Hà Nội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội. Khi bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện thì quy trình bỏ phiếu tín nhiệm phải xuất phát từ bệnh viện, sau đó chuyển lên lãnh đạo và cấp ủy Trường và Bộ xem xét. Truớc đây, khi bổ nhiệm lại lãnh đạo của 3 đơn vị khác trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội là Viện Răng-Hàm -Mặt, Viện Đái tháo đường và Viện Y tế dự phòng, quy trình bỏ phiếu tín nhiệm cũng được tiến hành như vậy. Chính vì vây, việc lãnh đạo nhà trường “nhảy vào” ban hành quy trình bổ nhiệm lại một cách khác lạ, với nhiều văn bản hướng dẫn “tréo ngoe”, trái với quy định trong Quyết định 29 của Bộ trưởng Bộ Y tế khiến dư luận đặt dấu hỏi về sự tiêu cực, dàn xếp. Đã vậy, hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội lại rất tùy tiện trong việc phát hành văn bản.

Cùng là quy trình bổ nhiệm lại, ban hành 3 văn bản khác nhau nhưng văn bản ban hành sau không hề được ghi thay thế văn bản trước, không có quyết định hủy văn bản trước. Vậy với 3 văn bản hướng dẫn quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cán bộ, bác sỹ ở đây sẽ căn cứ vào văn bản nào để tiến hành quyền, nghĩa vụ của mình với tổ chức?

Để tìm hiểu sự việc , PV Người đưa tin đã liên lạc với hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội – ông Nguyễn Đức Hinh để làm việc. Ông Hinh cho biết “trong tuần này bận kín lịch rồi”. Khi PV đề nghị được làm việc với phòng ban giúp việc trực tiếp cho hiệu trưởng về vấn đề này, hiệu trưởng Hinh cho biết: “Việc này tôi phải trực tiếp trao đổi” và hẹn PV sang tuần làm việc.

Cấp Bộ cũng tùy tiện – vì sao?

Có lẽ, vì tự đưa mình vào thế quá rối rắm nên lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội đã phải làm công văn lên Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện Đại học Y. Không biết, công văn này là ý chủ quan của ai, đã được bàn bạc trong Đảng ủy của nhà trường chưa? Tuy nhiên sau đó, Bộ Y tế có công văn do ông Phạm Văn Tác, vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ký, gửi nhà trường với nội dung chung chung: “Bộ Y tế có nhận được công văn của Trường Đại học Y Hà Nội xin ý kiến về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm lại đối với giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ trưởng đã có ý kiến chỉ đạo “thực hiện theo đề nghị của Trường, đảm bảo dân chủ rộng rãi”. Bộ Y tế thông báo để Trường Đại học Y Hà Nội biết và thực hiện”. Với văn bản này của Bộ Y tế, người ta thấy lạ ở chỗ, quy trình bổ nhiệm lại đã được quy định rất rõ ở Quyết định 29, sao Bộ trưởng lại phải chỉ đạo “thực hiện theo đề nghị của Trường”. Vậy “đề nghị của trường” trái với các quy định trong Quyết định 29 và các quy định khác cũng được thực hiện sao?

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tác - vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế cho biết: “Thẩm quyền bổ nhiệm lại, Bộ trưởng đã phân cấp cho hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội rồi. PV xuống làm việc với anh Hinh - hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, có gì vướng, liên hệ với tôi, tôi sẽ trả lời, báo cáo Bộ trưởng. Bộ trưởng đều có phê duyệt các văn bản và chỉ đạo việc này.”

Trao đổi về văn bản gửi Trường Đại học Y với kiến chỉ đạo “thực hiện theo đề nghị của Trường, đảm bảo dân chủ rộng rãi”, ông Tác giải thích: “Bộ trưởng là người đứng đầu nên có thẩm quyền quyết định thực hiện quy trình bổ nhiệm khác nhau. Thẩm quyền của người đứng đầu, người ta thích “đảm bảo dân chủ rộng rãi” thì người ta chỉ đạo như vậy. Vừa qua, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế TW mặc dù đưa người từ nơi khác hiệu trưởng, theo quy định của Quyết định 29, chỉ cần lấy ý kiến của cấp ủy thôi nhưng Bộ trưởng lại muốn lấy phiếu tín nhiệm của 160 người ở trường cơ. Đây là thẩm quyền của Bộ trưởng”. Trên thực tế, Bộ trưởng là người đứng đầu, nhưng quy trình bổ nhiệm thì không phải là “thích thế nào thì chỉ đạo thế”, vì đã có những văn bản pháp quy quy định và có những vấn đề Bộ trưởng cũng phải thông qua Ban cán sự Đảng.


Ngoài “uẩn khúc” trong quy trình bổ nhiệm lại giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, còn nhiều vấn đề mà dư luận cho rằng đó là những sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ của hiệu trưởng Trường Đại học Y cần sớm được làm rõ như: Việc tuyển dụng thẳng ông Lê Minh Giang vào trường, sau đó bổ nhiệm phó trưởng Bộ môn Y đức với lý do ông Giang là Tiến sỹ. Trên thực tế, ông Giang mới chỉ có học vị thạc sỹ , đồng thời theo quy định, phó trưởng Bộ môn phải là giảng viên chính, trong khi, lúc đề bạt, ông Giang chưa là giảng viên. Một trường hợp sai khác là việc bổ nhiệm một vị phó phòng Vật tư kỹ thuật nhà trường (tên là Ngọc). Ông này trong thời gian xem xét bổ nhiệm đã lấn chiếm đất của trường, sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhà trường đã đưa ra Hội nghị liên tịch (gồm Đảng ủy, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh niên…) thống nhất quan điểm, nếu ông Ngọc trả lại đất cho trường, không vi phạm thì mới bổ nhiệm, song sau đó ông Ngọc không trả đất, vẫn vi phạm mà vẫn được hiệu trưởng bổ nhiệm.

Thu Thảo