Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

Thứ 6, 19/08/2022 | 08:00
Về việc căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác, UBND tỉnh Bình Dương nói là do… lỗi kỹ thuật.

Lỗi kỹ thuật… hơn 1 năm mới đính chính

Trả lời Người Đưa Tin liên quan đến bài viết “Bình Dương: Dùng kế hoạch sử dụng đất của Tp. Thủ Dầu Một, cấp phép thực hiện dự án khu nhà ở tại Tx.Bến Cát”, UBND tỉnh Bình Dương lý giải rằng đó là do… “lỗi kỹ thuật”. Đồng thời, địa phương đã cho đính chính lại Quyết định vào ngày 19/7/2022.

Cụ thể, tại Văn bản số 3978/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương phúc đáp bài viết phản ánh của Người Đưa Tin, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Đối với nội dung phản ánh phần căn cứ pháp lý tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh: Do sơ suất kỹ thuật, ngày 19/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3626/UBND-KT về việc đính chính Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh”.

Bất động sản - Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật

Về việc căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác, UBND tỉnh Bình Dương nói là do… lỗi kỹ thuật.

Theo đó, tại phần căn cứ pháp lý có nêu: “Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tp.Thủ Dầu Một được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021”, nay đính chính thành “Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021”.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bình Dương cũng cho rằng, không có việc UBND Tx.Bến Cát cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp trước khi có Kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Bất động sản - Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật (Hình 2).

Dự án đã được xây dựng trên thực địa. 

Theo văn bản phúc đáp, dự án khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại phường Hòa Lợi, Tx.Bến Cát do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư là dự án có quy mô lớn, thuộc Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn Tx.Bến Cát của Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 (Chi tiết tại Phụ lục 3a số thứ tự 9, mục I công trình chuyển tiếp, phần A chuyển mục đích của tổ chức).

Đến ngày 5/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 827/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Tx.Bến Cát, tiếp tục đưa Dự án khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại phường Hòa Lợi, Tx.Bến Cát do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư vào Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022 trên địa bàn Tx.Bến Cát, để làm cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo tiến độ đầu tư đã được duyệt (đây là dự án chuyển tiếp).

Bất động sản - Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật (Hình 3).

Do đó, "nội dung phản ánh của Người Đưa Tin liên quan đến việc UBND Tx.Bến Cát cấp Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/3/2022 trước khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là chưa phù hợp. Bởi vì, UBND Tx.Bến Cát căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 để cấp Giấy phép xây dựng số 362/GPXD ngày 18/3/2022", văn bản phúc đáp nêu.

Từ nội dung phúc đáp trên, cho thấy có hay không việc chính quyền hợp thức hoá cho các quyết định (trong đó có cấp giấy phép xây dựng) cho doanh nghiệp?. Bởi, trong Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn Tx.Bến Cát của Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 Tx.Bến Cát được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 (Chi tiết tại Phụ lục 3a số thứ tự 9, mục I công trình chuyển tiếp, phần A chuyển mục đích của tổ chức) thì loại đất cấp cho Công ty Thuận Lợi vẫn là cây lâu năm (mã: CLN), chưa được phép chuyển sang mục đích sử dụng đất là ở đô thị.

Bất động sản - Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật (Hình 4).

Danh mục công trình chuyển mục đích trong năm 2021 của Tx.Bến Cát cấp cho Công ty Thuận Lợi vẫn là "sử dụng vào loại đất CLN (cây lâu năm).

Mãi đến Quyết định số 827/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bến Cát mới có mã quy hoạch là "Ở đô thị" (ODT). Vậy, trước khi có Quyết định 827 (tháng 4/2022), chính quyền đã cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp trên loại đất trồng cây lâu năm, với mã quy hoạch CLN tại thời điểm cấp phép xây dựng?.

Đồng thời, trong Quyết định này cũng không hề ghi là "dự án chuyển tiếp"?.

Không hề ghi chuyển tiếp cho dự án

Theo Quyết định số 827/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Bến Cát mà PV có, cho thấy: Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2, mã quy hoạch là ODT, diện tích quy hoạch là 15,46ha, tăng thêm 15,46ha sử dụng vào loại đất CLN số thửa 15;20;26 cho đến thửa số 649;706 tờ bản đồ số 10, phường Hòa Lợi.

Và loại đất được sử dụng theo Quyết định này là đất trồng cây lâu năm. Hoàn toàn không có ghi chú là “dự án chuyển tiếp từ năm 2021” như UBND tỉnh Bình Dương nêu. (Phần Phục lục 3A, Danh mục sử dụng đất năm 2022 của Tx.Bến Cát, mục III chuyển mục đích đất ở, số thứ tự 12).

Bất động sản - Vụ căn cứ kế hoạch sử dụng đất nơi này để cấp phép dự án nơi khác tại Bình Dương: Nguyên nhân do lỗi kỹ thuật (Hình 5).

Phục lục 3A: Danh mục sử dụng đất năm 2022 của Tx.Bến Cát, mục III: chuyển mục đích đất ở, số thứ tự 12.

Tại sao một Quyết định cho dự án thông qua nhiều phòng ban, đến cả lãnh đạo tỉnh và khi ban hành lại để xảy ra sơ suất?. Mãi hơn 1 năm sau (đến ngày 19/7/2022), UBND tỉnh Bình Dương mới cho đính chính?.

Mặt khác, việc đính chính này là theo “đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi”, như Văn bản số 3626/UBND-KT về việc đính chính Quyết định số 315.

Hơn nữa, việc đính chính có phù hợp với quá trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cũng như với hiện trạng thực tế của dự án?. Đồng thời, UBND Tx.Bến Cát cấp giấy phép xây dựng dựa vào cơ sở Quyết định 1180/QĐ-UBND có còn hiệu lực hay không?.

Đây là những câu hỏi đang chờ UBND tỉnh Bình Dương trả lời.

Thanh Tùng – Thanh Vân

 

 

  

Những dự án sở hữu vị trí vàng đang “đắp chiếu" nhiều năm - Bài 2: Dự án Đông Bình Dương “đắp chiếu” gần 18 năm có bị thu hồi?

Thứ 6, 05/08/2022 | 10:00
Một dự án “đắp chiếu” nhiều năm tại Bình Dương không thể bỏ qua cái tên Đông Bình Dương Tp.Dĩ An) 126ha, do Công ty TNHH Phát triển Đông Bình Dương làm chủ đầu tư

Bình Dương: Dùng kế hoạch sử dụng đất của Tp.Thủ Dầu Một, cấp phép thực hiện dự án khu nhà ở tại Tx.Bến Cát

Thứ 2, 01/08/2022 | 14:00
Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại Tx.Bến Cát được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép thực hiện dự án nhưng căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất ở... Tp.Thủ Dầu Một.
Cùng tác giả

Chân dung người được dựng tượng cao nhất ở Tp.HCM

Chủ nhật, 02/10/2022 | 21:30
Tượng được đặt cách mặt đất khoảng 50m, trụ đỡ làm bằng cột tròn trơn, sơn màu trắng. Đây có lẽ là tượng cao nhất tại Tp.HCM hiện nay.

Các dự án đình đám “đắp chiếu” gây lãng phí ở Tp.HCM - Bài cuối: Phi vụ liên doanh sứt mẻ khiến dự án The Mark “đắp chiếu” 14 năm

Thứ 4, 14/09/2022 | 14:00
The Mark (quận 7) được khởi công từ tháng 5/2008 và dự kiến hoàn thành trong tháng 2/2010. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang “đắp chiếu” sau hơn 14 năm.

Các dự án đình đám “đắp chiếu” gây lãng phí ở Tp.HCM - Bài 6: Dự án 1Bis – 1Kép Nguyễn Đình Chiểu đang là ao rau muống

Thứ 3, 13/09/2022 | 19:00
Khu đất 1Bis – 1Kép Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1 đang là bãi đất trống, một phần lớn đất trở thành ao rau muống nằm ngay giữa trung tâm Tp.HCM.

Các dự án đình đám “đắp chiếu” gây lãng phí ở Tp.HCM - Bài 5: “Đất vàng” xây nhà thi đấu đội vốn chóng mặt nhưng vẫn… bỏ hoang

Thứ 5, 08/09/2022 | 14:31
Đây là dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng gần 2.000 tỷ đồng do Sở Văn hóa - Thể thao Tp.HCM làm chủ đầu tư.

“Cát tặc” lộng hành ở thượng nguồn sông Đồng Nai

Thứ 5, 08/09/2022 | 14:00
Các đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép ngang nhiên, cả ngày lẫn đêm nhưng không hề có lực lượng chức năng xuất hiện, can thiệp.
Cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Nhiều chủ mỏ không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:35
Tính đến ngày 30/9, tổng số hồ sơ Sở Xây dựng đã tiếp nhận gồm 34 hồ sơ, trong đó có 5 hồ sơ (5 mỏ) đã được công bố giá; 3 hồ sơ đã được thẩm định…

Cảnh báo mua bán nhà ở xã hội bằng hình thức lập vi bằng

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:33
Trước tình trạng người dân mua bán nhà ở xã hội bằng hình thức lập vi bằng, Sở Xây dựng Bình Phước khẳng định, hình thức này không đúng quy định của pháp luật.

Vì sao bất động sản khu Mỹ Đình luôn sôi động?

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:30
Vốn là tâm điểm của thị trường Thủ đô, “cơn sốt” bất động sản Mỹ Đình được nhận định là chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt.

Khánh Hòa có kết quả kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản ở Cam Lâm

Thứ 2, 03/10/2022 | 21:29
Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi UBND tỉnh này về kết quả kiểm tra hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch bất động sản ở huyện Cam Lâm.

Hà Nội điều chỉnh cục bộ quy hoạch trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:57
Ô đất được điều chỉnh quy hoạch được xác định chức năng là đất hỗn hợp có vị trí nằm tại phường Xuân La, quận Tây Hồ và có diện tích khoảng 15.678 m2.
     
Nổi bật trong ngày

Cảnh báo mua bán nhà ở xã hội bằng hình thức lập vi bằng

Thứ 3, 04/10/2022 | 11:33
Trước tình trạng người dân mua bán nhà ở xã hội bằng hình thức lập vi bằng, Sở Xây dựng Bình Phước khẳng định, hình thức này không đúng quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi: Nhiều chủ mỏ không kê khai giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình

Thứ 4, 05/10/2022 | 10:35
Tính đến ngày 30/9, tổng số hồ sơ Sở Xây dựng đã tiếp nhận gồm 34 hồ sơ, trong đó có 5 hồ sơ (5 mỏ) đã được công bố giá; 3 hồ sơ đã được thẩm định…