Vận hội mới với mục tiêu đô thị loại I của thành phố trẻ Phổ Yên

Nguyễn Phương Anh
Thứ 5, 25/05/2023 | 09:00
0
Mục tiêu trọng điểm thời gian tới của thành phố Phổ Yên là xây dựng thành phố được công nhận đô thị loại II vào năm 2025, trở thành đô thị loại I vào năm 2030.

Tháng 4/2022, Phổ Yên chính thức trở thành một trong 3 thành phố trực thuộc của tỉnh Thái Nguyên. Về đích trước 3 năm so với kế hoạch đề ra, Phổ Yên đã có quá trình vươn mình mạnh mẽ, nhất là khi xuất phát điểm của thành phố trẻ này là một huyện thuần nông.

Tấm áo mới của Phổ Yên

Ngày 8/10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên ban hành Nghị quyết số 12 trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng thị xã Phổ yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, cả hệ thống chính trị thị xã Phổ Yên đã nhanh chóng vào cuộc, cụ thể hoá Nghị quyết vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Theo đó, bước vào thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020, 2021, 2022, thành phố Phổ Yên nhận được sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo; cùng với sự triển khai quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tổ chức nhiều cuộc họp, làm việc, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên nhiều ngành, lĩnh vực. 

Kinh tế vĩ mô - Vận hội mới với mục tiêu đô thị loại I của thành phố trẻ Phổ Yên

Ông Bùi Văn Lương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo ông Bùi Văn Lương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều thách thức mới, nhất là những tác động của đại dịch Covid-19, song phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Phổ Yên đã giành được kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, triển khai và tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ, hoàn thành các tiêu chí để trở thành thành phố.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển, được đầu tư ngày càng đồng bộ theo hướng hiện đại. 

Cụ thể, GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 345 triệu đồng/người/năm (GRDP bình quân của tỉnh là 107 triệu đồng/người/năm). Trong đó: thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 120 triệu đồng, trung bình hàng năm tăng 24%.

Đáng chú ý, về công tác thu hút đầu tư, được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp chung cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Ông Bùi Văn Lương cho biết, Phổ Yên đã triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; với quan điểm sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của thành phố Phổ Yên và ngược lại, sự phát triển của thành phố Phổ Yên cũng đóng góp quan trọng vào sự phát triển của các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. 

Thành phố đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư và thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đăng ký đầu tư trên địa bàn thành phố như: Tập đoàn SaiGonTel, Fecon, Tập đoàn Taseco, Viglacera, TNG, Thái Hưng.

Bên cạnh đó, với việc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo cũng được chú trọng, đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. 

Ghi nhận những thành quả đạt được, tháng 10/2022, thành phố Phổ Yên chính thức được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ 3.

Bên cạnh những thành tích đạt được, thực tế phát triển của Phổ Yên vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế như: Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu so với mục tiêu; tình trạng vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng trái phép còn xảy ra ở một số địa phương.

Nỗ lực của thành phố trẻ

Trong những năm tới, xác định mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp năng động, hiện đại, Phổ Yên đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm lớn, trong đó ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; chủ động thích ứng với tình hình mới; giữ vững sự ổn định của nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ổn định đời sống Nhân dân; 

Triển khai thực hiện tốt các nội dung của quy hoạch sau khi được phê duyệt, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, trọng tâm là các dự án có tính liên kết, kết nối vùng; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư. 

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, tăng cường thực hiện chuyển đổi số. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Với những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, Phổ Yên đã đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Theo đó, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế của Trung ương, của tỉnh vào điều kiện cụ thể của thị xã Phổ Yên; tiếp tục giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao vào các khu, cụm công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề đã được quy hoạch, cụ thể như: Khu công nghiệp Yên Bình, khu công nghiệp Nam Phổ Yên, khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, khu nông nghiệp công nghệ cao.

Về phát triển công nghiệp, Phổ Yên chủ trương thường xuyên nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư đặc biệt là đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Trong công tác tuyên truyền, việc quảng bá giới thiệu vùng đất và hình ảnh con người Phổ Yên luôn được đặc biệt quan tâm. Ông Bùi Văn Lương nhấn mạnh phải làm sao để mỗi cán bộ và người dân Phổ Yên như tuyên truyền viên đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước biết.

Về phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, Phổ Yên định hướng thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện tốt các cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.

Đô thị đáng sống, cư trú lâu dài

Một trong các mục tiêu trọng điểm được Phổ Yên quan tâm là nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại III, xây dựng Phổ Yên được công nhận là đô thị loại II vào năm 2025, trở thành đô thị loại I vào năm 2030.

Để làm được điều đó, thành phố chủ trương tập trung phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn; đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; phát triển các điểm, khu, cụm dân cư nông thôn theo quy hoạch có tính đầu mối, liên vùng, phục vụ chức năng đô thị để xây dựng các xã trở thành phường. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý đô thị. Đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường và các dịch vụ xã hội, phù hợp với phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, địa phương cũng tập trung phát triển giao thông vận tải bền vững, tạo sự liên kết hạ tầng, đồng bộ từ mạng lưới giao thông quốc gia đến đường tỉnh, đường thị xã, đường xã, giữa các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn, tạo sự kết nối giữa sản xuất - chế biến và tiêu thụ, kết hợp giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh nhất là các xã phía tây của thành phố.

Kinh tế vĩ mô - Vận hội mới với mục tiêu đô thị loại I của thành phố trẻ Phổ Yên (Hình 2).

Xây dựng Phổ Yên được công nhận là đô thị loại II vào năm 2025 (Ảnh: Hữu Thắng).

Chia sẻ cụ thể về vấn đề này, Bí thư Thành phố Phổ Yên Bùi Văn Lương nhấn mạnh: "Với khát vọng của thành phố Phổ Yên, trong những năm tới sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao các tiêu chí phấn đấu đưa Phổ Yên lên đô thị loại II vào năm 2025, và trở thành đô thị loại I vào năm 2030. Đặc biệt xây dựng Phổ Yên là thành phố trẻ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững từng bước nâng cao đời sống của người dân. Đưa Phổ Yên trở thành đô thị đáng sống, cư trú lâu dài".

Song song, Phổ Yên cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển du lịch, tận dụng mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương. Theo ông Lương: “Bên cạnh những lợi thế để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, Phổ Yên còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan để phát triển du lịch. Trên cơ sở đó, thành phố đã đề ra các chủ trương, giải pháp cụ thể hướng tới phát triển du lịch, nhằm đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển toàn diện”.

Theo đó, tận dụng vị trí địa lý tiềm năng của sườn Đông dãy Yên Thế là đường liên kết vùng kết nối giữa Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc, diện tích đất ở phía Đông Tam Đảo trên địa bàn sẽ được là là khai thác một cách hợp lý, có hiệu quả. 

Tận dụng cơ hội đó, thành phố đã thống nhất thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển thương mại và dịch vụ, nâng cao chất lượng thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. 

Đồng thời, tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng, củng cố các thiết chế văn hóa trên địa bàn, các khu, điểm nghỉ dưỡng, du lịch trên địa bàn; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch, nhất là khu di tích lịch sử Lý Nam Đế.

Để tài nguyên rừng trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng

Thứ 3, 09/05/2023 | 17:00
Đi cùng xu thế phát triển lâm nghiệp thế giới, rừng được xem là nguồn sinh kế bền vững của nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đường lớn đã mở, Phổ Yên cần tăng tốc, tạo bứt phá

Thứ 6, 28/04/2023 | 21:36
Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm tại thành phố Phổ Yên duy trì trên 20%, kết thúc năm 2022 GRDP bình quân đầu người đạt 345 triệu đồng.

Xây dựng Thái Nguyên trở thành cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng

Thứ 4, 15/03/2023 | 19:56
Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng
Cùng tác giả

9 tháng đầu năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 38,5 tỷ USD

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:35
Trong khi nhiều mặt hàng ghi nhận giảm sâu, kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 19,5 tỷ USD, tăng 16%, đóng góp chính từ nhóm rau quả, gạo, hạt điều, cà phê.

Thủy sản Nam Việt "tặng quà" cổ đông đúng dịp Giáng sinh

Thứ 5, 28/09/2023 | 15:34
Thuỷ sản Nam Việt dự tính sẽ chi ra khoảng 133 tỷ đồng cho việc trả cổ tức cho các cổ đông, với tỉ lệ 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Lãnh đạo cấp cao liên tục biến động, BAF kinh doanh kém khả quan

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:59
Tại ngày 30/6/2023, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của BAF ghi nhận lên 2,33 lần, tương đương dư nợ của công ty ở mức 4.460 tỷ đồng.

Thị trường rộng mở, Gỗ Thuận An vẫn đi kinh doanh đi lùi

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:24
9 tháng đầu năm, Gỗ Thuận An ước tính ghi nhận doanh thu đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,9 tỷ đồng; giảm lần lượt 53% và 49% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cá tra sang Canada cao nhất từ đầu năm

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:05
Tháng 8/2023 xuất khẩu cá tra sang Canada đạt gần 4 triệu USD, đứng vị trí số 2 trong khối CPTPP về nhập khẩu cá tra Việt Nam chỉ sau Mexico.
Cùng chuyên mục

Châu Âu nhập khẩu lượng lớn gia vị từ châu Á

Thứ 5, 28/09/2023 | 20:00
Châu Âu là một trong những khu vực nhập khẩu gia vị và hương liệu hàng đầu, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng nhập khẩu của thế giới.

Quảng Ninh: Hơn 2,8 tỷ USD hàng xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Móng Cái

Thứ 5, 28/09/2023 | 18:24
Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tăng mạnh từ đầu năm đến nay.

Xuất khẩu dệt may đón nhiều tín hiệu tích cực cuối năm

Thứ 5, 28/09/2023 | 18:00
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 8/2023 vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên thị trường đang ấm dần lên, người lao động cũng được đảm bảo việc làm.

Kiên Giang: Thành phố Hà Tiên phát triển du lịch cộng đồng

Thứ 5, 28/09/2023 | 13:00
Trong chiến lược phát triển du lịch, Hà Tiên chú trọng phát triển du lịch cộng đồng phục vụ du khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm…

Giải pháp để du lịch Phú Quốc phát triển bền vững

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:24
Ngày 27/9, tại Tp.Phú Quốc đã diễn ra Hội thảo khoa học “Giải pháp thu hút đầu tư và phát triển bền vững du lịch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 27/9: Vàng thế giới lao dốc

Thứ 4, 27/09/2023 | 09:54
Giá vàng thế giới giảm nhanh, trượt qua mức 1.900 USD/ounce, "bay" mất 13 USD, xuống còn 1.899 USD/ounce.

Tận dụng lợi thế đưa dược liệu thành ngành kinh tế có giá trị cao

Thứ 5, 28/09/2023 | 20:35
Với nguồn dược liệu phong phú, ngành sản xuất đang phát triển theo hướng bền vững,Việt Nam có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển dược liệu thành 1 ngành kinh tế.

Giải pháp để du lịch Phú Quốc phát triển bền vững

Thứ 5, 28/09/2023 | 11:24
Ngày 27/9, tại Tp.Phú Quốc đã diễn ra Hội thảo khoa học “Giải pháp thu hút đầu tư và phát triển bền vững du lịch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang”.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD sau 9 tháng

Thứ 4, 27/09/2023 | 13:39
9 tháng năm 2023, Việt Nam thu hút vốn FDI đạt 20,21 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước và dòng vốn FDI giải ngân đạt 15,9 tỷ USD, tăng 2,2%.

Xuất khẩu dệt may đón nhiều tín hiệu tích cực cuối năm

Thứ 5, 28/09/2023 | 18:00
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 8/2023 vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên thị trường đang ấm dần lên, người lao động cũng được đảm bảo việc làm.