Vinastas công bố “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”

Vinastas công bố “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Ngày 9/10, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) đã công bố doanh nghiệp đầu tiên nhận chứng chỉ “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”.

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk, là doanh nghiệp vinh dự được nhận chứng chỉ này đầu tiên.

Xã hội - Vinastas công bố “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng”vn/public/data/images/tran-thi-thuy/thang8/tuan4/nguoiduatin-traogiai.JPG">Ông Đoàn Phương – chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam trao Giấy chứng nhận “Doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng” cho đại diện Vinamilk.

Chuẩn mực doanh nghiệp tin cậy vì người tiêu dùng được VINASTAS quy định gồm 4 tiêu chí cơ bản sau đây: Chính sách kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới sự thỏa mãn khách hàng, người tiêu dùng; Các yêu cầu về thông tin đầy đủ, chính xác cho khách hàng, người tiêu dùng; Thực hiện việc kinh doanh và hệ thống đảm bảo chất lượng kinh doanh; Nhân sự phải được đào tạo và được thể hiện trong thực tế.

Với 200.000 điểm bán lẻ, 15 triệu sản phẩm mỗi ngày của Vinamilk đã đáp ứng được đầy đủ các quy định, quy trình nghiêm ngặt để được cấp chứng chỉ. Sau Vinamilk, công ty TNHH MTV VN kỹ nghệ súc sản (Vissan) cũng đang trong quá trình đánh giá, kiểm tra các tiêu chí.

P.V