Vĩnh Long tiếp tục lùi lịch học để phòng, chống dịch Covid-19


Thanh Lâm thanhlampv@gmail.com

Thứ 7, 15/02/2020 | 15:52


Cùng sự kiện

Nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có thông báo cho tất cả học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn được nghỉ đến hết tháng 2/2020.

Ngày 15/2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời về văn bản ký thông báo về việc chấp thuận cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Tin nhanh - Vĩnh Long tiếp tục lùi lịch học để phòng, chống dịch Covid-19

Vĩnh Long tiếp tục lùi lịch học đến hết tháng 2/2020 để phòng, chống virus Covid-19.

Theo thông báo, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ đi học trở lại từ ngày 17/2.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và căn cứ đề xuất của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về kích dài lịch nghỉ học, UBND tỉnh Vĩnh Long thống nhất cho học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ đến hết tháng 2/2020.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Giám đốc GD&ĐT, sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc; tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc có biện pháp quản lý trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên trong thời gian tạm nghỉ.

Báo báo kịp thời tình hình phòng, chống dịch của đơn vị về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.