Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
0
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Hàng loạt sai phạm, vi phạm trách nhiệm thuộc về ai?

Ngày 23/12/2023, Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành thông báo Kết luận số  3193/KL-TTTH Kết luận thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ, thuộc MBQH 3168/QĐ-UBND ngày 09/9/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thep đó cơ quan thanh tra xác định nhiều vi phạm, sai phạm trong quá trình tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa của cơ quan chức năng tỉnh này trong đó có sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Ngày 19/01/2024 sở Nội vụ Thanh Hóa có Công văn số 173/SNV-TT gửi sở TNMT tỉnh về việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 470/UBNDKSTTHCNC ngày 09/01/2024.

Ngày 06/3/2024, Giám đốc sở TNMT tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo số 42/BC-STNMT về việc Báo cáo Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra tại Kết luận thanh tra dự án Khu sinh thái 2 bên bờ sông Đơ.

Giám đốc sở TNMT tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến những vi phạm, sai phạm mà thanh tra tỉnh đã kết luận, trong đó có việc UBND tỉnh Thanh Hóa bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ doanh nghiệp - Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Dự án khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ.

Thứ nhất, đối với vi phạm, khuyết điểm Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định giao đất đợt 1 (Quyết định số 3467/QĐ-UBND ngày 14/9/2017) cho nhà đầu tư nhưng không quy định việc xác định nghĩa vụ tài chính tại thời điểm giao đất là không đúng quy định tại Điều 20 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Trác nhiệm tập thể thuộc về Phòng quản lý đất đai sở TNMT. Về trách nhiệm cá nhân thuộc về ông Lê Huy Ba – Phó Trưởng phòng Pháp chế (Nguyên Phó Trưởng Phòng Quản lý đất đai), ông Trịnh Xuân Ba – Nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai (đã nghỉ hưu), ông Hoàng Văn Thế - Nguyên Phó Giám đốc Sở (đã nghỉ hưu).

Thứ hai, đối với vi phạm, khuyết điểm Thẩm định hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận QSD đất (đợt 1) khi nhà đầu tư (Công ty HUD4) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vi phạm khoản 3 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 trách nhiệm tập thể thuộc về Phong quản lý đất đai.

Trách nhiệm cá nhân thuộc về các ông: Lê Huy Ba – Phó Trưởng phòng Pháp chế (Nguyên Phó Trưởng Phòng Quản lý đất đai), ông Trịnh Xuân Ba – Nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai (đã nghỉ hưu), ông Hoàng Văn Thế - Nguyên Phó Giám đốc Sở (đã nghỉ hưu). Các cá nhân đã kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Thứ ba, đối với vi phạm, khuyết điểm Việc xây dựng và trình phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất “phải nộp bổ sung đợt 1 (phân kỳ 1) do thay đổi quy hoạch chi tiết dự án” không đúng quy định, dẫn đến việc bỏ sót, xác định thiếu số tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp NSNN cho phân kỳ 1 (như đã nêu tại tiết a điểm 1.2 khoản 1 Mục III Phần thứ 2 - Kết luận số 3193/KL-TTTH ngày 23/12/2023) trách nhiệm tập thể thuộc về Phòng Tài chính kế hoạch Sở TNMT.

Về trách nhiệm cá nhân thuộc về Nguyễn Xuân Lộc, chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch, Đỗ Ngọc Việt – Chuyên viên phòng Kinh tế - Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh (nguyên Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch), Nguyễn Khánh Toàn – Phó Giám đốc Sở (nguyên Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch), Đào Trọng Quy – Nguyên Giám đốc Sở (đã nghỉ hưu).

Thứ tư, đối với vi phạm, khuyết điểm Việc thẩm định phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất “phải nộp bổ sung đợt 1 (phân kỳ 1) do thay đổi quy hoạch chi tiết dự án” không đúng quy định, dẫn đến việc bỏ sót, xác định thiếu số tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp NSNN cho phân kỳ 1 (như đã nêu tại tiết a điểm 1.2 khoản 1 Mục III Phần thứ 2 - Kết luận số 3193/KL-TTTH ngày 23/12/2023 trách nhiệm cá nhân thuộc về bà Nguyễn Thị Thủy (thành viên Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh Thanh Hóa - năm 2018) và ông Đỗ Ngọc Việt (Nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch – thành viên Tổ giúp việc theo Quyết định số 1186/QĐ-HĐTĐGĐ ngày 05/4/2018 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất).

Tính thiếu, bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền đất, nhưng không gây thất thoát?

Báo cáo của sở TNMT tỉnh Thanh Hóa xác định: “Trong quá trình thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 1171/QĐ-TTTH ngày 27/5/2022: “Thu tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất được giao đợt 1 – phân kỳ 1, tại dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ của Công ty CP Đầu tư Xây dựng HUD4 với số tiền là 98.255.709.869 đồng”. Công ty HUD4 đã nộp đủ số tiền 98.255.709.869 đồng vào Kho bạc tỉnh. Do vậy, không gây thất thoát ngân sách nhà nước”.

Từ đó, dù Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã kết luận nhiều vi phạm, sai phạm tại dự án khu đô thi hai bên bờ sông Đơ và xác định được trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việm tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa nhưng ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc sở TNMT tỉnh Thanh Hóa kết luận “Cá nhân có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật” mà chỉ “nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng
Cùng tác giả

Nguy hiểm khi người dân mang gỗ, gạch, đá … ra chặn đường làm sân phơi lúa

Thứ 3, 28/05/2024 | 09:31
Một số người dân mang cây gỗ, gạch, đá … ra chặn một làn đường trên Tỉnh lộ 528, đoạn qua địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa để tận dụng phơi lúa

8 doanh nghiệp sản xuất phân bón ở Thanh Hóa không đảm bảo chất lượng

Chủ nhật, 26/05/2024 | 13:51
Kết quả thanh tra xác định, mẫu phân bón của 8 đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vi phạm về chất lượng và đã tiến hành xử phạt hành chính.

Trồng cây dược liệu giúp đồng bào miền núi Thanh Hóa tăng thu nhập

Thứ 6, 24/05/2024 | 10:15
Khoảng 2.000 ha cây dược liệu trồng trên đất nông nghiệp và 94.500 ha trồng dưới tán rừng cho thu nhập hàng trăm tỷ đồng đang giúp người dân Thanh Hóa tăng thu nhập.

Xây sai thiết kế 20 lô biệt thự, công ty BNB Hà Nội bị xử phạt

Thứ 4, 22/05/2024 | 09:55
Xây dựng không đúng với thiết kế được phê duyệt tại 20 lô biệt thự liền kề, công ty TNHH BNB Hà Nội bị Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa xử phạt 107,5 triệu đồng

Vụ đưa nhận hối lộ tại văn phòng đăng ký đất đai Sầm Sơn: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Thứ 3, 21/05/2024 | 19:52
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can thứ 26 liên quan đến vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sầm Sơn
Cùng chuyên mục

Doanh nghiệp dược chứng kiến sự giảm tốc sau năm "ăn nên làm ra"

Thứ 3, 28/05/2024 | 08:00
Quý I/2024, đà tăng của doanh nghiệp ngành dược đã gặp nhiều hạn chế do biến động tăng giá nguồn nguyên liệu đầu vào, tình hình cạnh tranh trên thị trường.

Vi phạm công bố thông tin, Pacific Partners bị phạt 60 triệu đồng

Thứ 2, 27/05/2024 | 20:03
Tình tiết tăng nặng đối với Pacific Partners là vi phạm hành chính nhiều lần và tình tiết giảm nhẹ là bên vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi.

Bảo hiểm Hàng không có tân Chủ tịch 

Thứ 2, 27/05/2024 | 19:03
Trước khi làm Chủ tịch HĐQT, ông Lê Tuấn Dũng đã được bầu làm Thành viên HĐQT của Bảo hiểm Hàng không tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 

Transimex bị phạt và truy thu thuế hơn 1,8 tỷ đồng

Thứ 2, 27/05/2024 | 16:37
Biện pháp khắc phục hậu quả mà Tổng cục Thuế đưa ra đối với Transimex là công ty buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước là gần 1,2 tỷ đồng.

Doanh nghiệp ngành sữa “thấm mệt" ngay trong quý đầu năm 2024

Thứ 2, 27/05/2024 | 15:42
Liên tục bị "bào mòn" bởi xu hướng tiêu dùng giảm, quý đầu năm 2024, bức tranh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành sữa đã có sự phân hóa với 2 cực trái ngược.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 27/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 2, 27/05/2024 | 10:26
Sáng nay, giá vàng thế giới đảo chiều tăng nhẹ trong khi giá vàng trong nước hầu như không biến động.

Transimex bị phạt và truy thu thuế hơn 1,8 tỷ đồng

Thứ 2, 27/05/2024 | 16:37
Biện pháp khắc phục hậu quả mà Tổng cục Thuế đưa ra đối với Transimex là công ty buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước là gần 1,2 tỷ đồng.

Vi phạm công bố thông tin, Pacific Partners bị phạt 60 triệu đồng

Thứ 2, 27/05/2024 | 20:03
Tình tiết tăng nặng đối với Pacific Partners là vi phạm hành chính nhiều lần và tình tiết giảm nhẹ là bên vi phạm hành chính đã thành thật hối lỗi.

Xuất khẩu hạt điều sang các thị trường tăng trưởng dương

Thứ 3, 28/05/2024 | 06:00
Trong 4 tháng, xuất khẩu điều sang hầu hết thị trường đều tăng trưởng dương. Đặc biệt, xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường lớn có mức tăng từ 2 đến 3 con số.

Tổ chức các đợt cao điểm thanh tra tại các vùng nuôi tôm trọng điểm

Thứ 2, 27/05/2024 | 10:36
Bộ NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị phối hợp xử lý dứt điểm, triệt để các bệnh mới trên tôm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm có nguy cơ phát sinh thành dịch...