Xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

Xe nào không chịu phí sử dụng đường bộ trong thời gian nghỉ lưu hành?

Thứ 7, 26/11/2022 | 15:00
Bộ Tài chính vừa có báo cáo giải trình tiếp thu góp ý vào dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Chính phủ, Bộ này đã có công văn số 5876/BTC-CST ngày 21/6/2022 gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội về dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. 

Dự thảo Nghị định gồm 03 Chương, 10 Điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các trường hợp miễn phí; người nộp phí và tổ chức thu phí; mức thu phí; phương thức tính, nộp phí; quản lý và sử dụng phí; trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp; tổ chức thực hiện; hiệu lực thi hành.

Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định của các cơ quan, tổ chức. Cơ bản các ý kiến nhất trí với dự thảo Nghị định, ngoài ra có thêm một số ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định. Bộ Tài chính báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định.

Bộ Tài chính không bổ sung xe cá nhân vào đối tượng không chịu phí

Tại điểm d khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định đối với xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải (gọi chung là doanh nghiệp) tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên.

Tỉnh Gia Lai đề nghị bổ sung đối tượng xe kinh doanh thuộc hộ gia đình vào trường hợp xe không chịu phí đường bộ khi tạm dừng liên tục 30 ngày trở lên, để đảm bảo công bằng với giữa đối tượng kinh doanh vận tải.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng để xác định xe tạm dừng lưu hành và thuộc diện không chịu phí cần có cơ quan nhà nước thực hiện xác nhận; trình tự, thủ tục xác nhận thời gian tạm dừng lưu hành làm cơ sở xác định xe không chịu phí, bù trừ, hoàn phí.

Theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe ô tô kinh doanh vận tải phải được Sở GTVT cấp biển hiệu, phù hiệu xe kinh doanh vận tải.

Xe ô tô không có biển hiệu, phù hiệu vẫn được phép lưu hành trên đường bộ nhưng không được hoạt động kinh doanh vận tải.

Thông tư 293/2016 của Bộ Tài chính và một số thông tư về giảm phí sử dụng đường bộ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chỉ quy định ưu đãi phí đối với xe kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, HTX; không áp dụng đối với xe kinh doanh của hộ gia đình. Vì vậy, để tránh phát sinh lợi dụng chính sách, Bộ Tài chính giữ nguyên quan điểm không áp dụng đối với xe kinh doanh của hộ gia đình.

Tỉnh Kiên Giang đề nghị bổ sung thêm trường hợp “xe phải dừng lưu hành theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền”; tỉnh Gia Lai đề nghị bổ sung trường hợp “xe ô tô tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng”.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho răng đối với xe kinh doanh vận tải, điểm d khoản 2 Điều 2 dự thảo Nghị định quy định xe kinh doanh vận tải thuộc DN, HTX, hộ kinh doanh vận tải tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên không chịu phí sử dụng đường bộ nếu có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 dự thảo Nghị định.

Ô tô kinh doanh vận tải tạm ngừng hoạt động từ 30 ngày trở lên để phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan chức năng thì không chịu phí.

Với xe cá nhân, cần xác định xe tạm dừng lưu hành có cơ quan quản lý, theo dõi, xác nhận thời gian tạm dừng lưu hành.

Đối với xe kinh doanh vận tải, Sở GTVT có thể xác nhận việc tạm dừng lưu hành làm cơ sở xác định thời gian không chịu phí.

Xe cá nhân: Sau khi có đăng ký và đăng kiểm thì chủ phương tiện được phép sử dụng lưu thông. Sở GTVT không theo dõi việc sử dụng xe cá nhân.

Bộ Tài chính cũng cho biết hiện số lượng xe rất lớn, khoảng 1 triệu chiếc, nếu quy định không chịu phí sử dụng đường bộ thì khó khăn cho đơn vị đăng kiểm trong việc xác nhận, hoàn trả phí.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 2 năm qua, một số địa phương, doanh nghiệp đề nghị miễn phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải và không có kiến nghị miễn phí đối với xe cá nhân.

Theo đó, Bộ Tài chính không bổ sung xe cá nhân vào đối tượng không chịu phí.

Giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách

Tham gia góp ý dự thảo, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đề nghị giảm 50% mức phí đối với xe tải có trọng tải lớn (trừ xe ben), các xe đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc; các xe dùng trong đào tạo, sát hạch lái xe.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa đến hết năm 2022 do tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải (công văn số 6779/BGTVT-TC ngày 06/7/2022).

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay, Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và bổ sung khoản 2 Điều 5 dự thảo Nghị định quy định: Giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời gian giảm 6 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Mức thu phí đối với xe chở người dưới 10 chỗ

Ý kiến của Bạn đọc Ngô Hồng Hệ (gửi qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ): Tại số thứ tự 1 điểm 1 Phụ lục I quy định: Mức thu phí đối với xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh là 130.000 đồng/tháng; tại số thứ tự 2 điểm 1 Phụ lục I quy định mức thu đối với xe chở người dưới 10 chỗ của hợp tác xã, các hãng taxi là 180.000 đồng/tháng. Vì vậy, đề nghị sửa mức thu phí tại số thứ tự 1 như sau: Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân, hộ kinh doanh không kinh doanh vận tải nộp 130.000 đồng/tháng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Theo kiến nghị nêu trên, nếu bổ sung cụm từ "không kinh doanh vận tải" thì hộ kinh doanh vận tải phải nộp phí sử dụng đường bộ là 180.000 đồng/tháng.

Trước năm 2017, mức thu phí 130.000 đồng/tháng chỉ áp dụng đối với xe đăng ký tên cá nhân, không áp dụng đối với xe của hộ kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Công an thì trên Giấy đăng ký xe của hộ kinh doanh mang tên cá nhân. Khi xe đến kiểm định, Trung tâm đăng kiểm không phân biệt được xe ô tô của cá nhân (áp dụng mức phí 130.000 đồng/tháng) hay xe ô tô của hộ kinh doanh (áp dụng mức phí 180.000 đồng/tháng). Vì vậy, tại Thông tư số 293/2016/TT-BTC bổ sung quy định xe hộ kinh doanh vào cùng nhóm xe đăng ký tên cá nhân. Dự thảo Nghị định kế thừa nội dung này, Bộ Tài chính giữ như dự thảo Nghị định.

Tuệ Minh

Bổ sung 13 tuyến đường bộ vào giai đoạn 1 dự án thu phí không dừng

Thứ 6, 26/08/2022 | 12:46
Sẽ có 13 dự án BOT đường bộ được bổ sung phạm vi cung cấp dịch vụ của dự án thu phí tự động không dừng ETC giai đoạn 1 (BOO1).

VCCI đề xuất nộp phí sử dụng đường bộ trực tuyến, nhận Tem qua email

Thứ 6, 22/07/2022 | 12:39
Góp ý về dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, VCCI đề xuất cho phép nộp phí trực tuyến.

Đề xuất giảm phí đường bộ thêm 3 tháng cho xe kinh doanh vận tải

Thứ 3, 05/07/2022 | 15:30
Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa và Cục Đăng kiểm đã kiến nghị giảm một số phí, lệ phí.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Phòng thí nghiệm như thế nào mới đạt tiêu chuẩn nuôi cấy SARS-CoV-2?

Thứ 6, 03/02/2023 | 15:30
Theo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), các đơn vị có phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp III mới đủ điều kiện thực hiện việc nuôi cấy, phân lập SARS-CoV-2.

Quy định mới về các trường hợp hưởng BHXH một lần

Thứ 6, 03/02/2023 | 14:10
Có hiệu lực từ ngày 15/2/2023, Thông tư 18/2022/TT-BYT của Bộ Y tế đã sửa hướng dẫn về các trường hợp mắc bệnh được hưởng BHXH một lần.

Hơn 95% người lao động đã quay lại làm việc sau Tết Nguyên đán

Thứ 5, 02/02/2023 | 15:00
Tính đến ngày 30/1, cả nước đã có hơn 95% người lao động quay trở lại làm việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp diễn ra bình thường.

Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Thứ 5, 02/02/2023 | 12:52
Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và phát triển thị trường BĐS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bộ Xây dựng đang tập trung thực hiện.

Vắng mặt khám nghĩa vụ quân sự: Thêm lý do chính đáng để không bị phạt

Thứ 4, 01/02/2023 | 19:30
Trong trường hợp không có lý do chính đáng, người vắng mặt khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có thể bị xử phạt hành chính.