Bộ Công Thương lên tiếng việc giá điện phải “cõng” khoản lỗ của EVN

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 3, 05/09/2023 | 08:48
2
Theo Bộ Công Thương, giá nhiên liệu năm 2023 tuy đã bớt căng thẳng nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước 2022, gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng tài chính của EVN.

Sáng 5/9, Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) đã có thông tin làm rõ hơn về việc hạch toán khoản lỗ (chênh lệch tỉ giá, lỗ kinh doanh…) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là không phù hợp. 

Giá bán lẻ chưa đủ bù đắp chi phí giá thành sản xuất

Theo đó, cơ quan này cho biết cơ sở để đề xuất quy định cho thu hồi lỗ sản xuất kinh doanh điện của EVN trong tính toán giá điện tại Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017 về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân (Quyết định 24) đã được xem xét dựa trên quy định của pháp luật và tình hình thực tế, cũng như ý kiến của các Bộ, ngành.

Theo đó, Điều 4 Quyết định 24 quy định các thành phần cấu thành lên giá bán lẻ điện bình quân hàng năm bao gồm chi phí của các khâu trong chuỗi sản xuất - cung ứng điện (phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, điều độ hệ thống điện và điều hành giao dịch thị trường điện lực, chi phí dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, chi phí quản lý chung của EVN) và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Theo quy định tại Quyết định 24, các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện bao gồm cả chênh lệch tỉ giá đánh giá lại chưa được phân bổ được đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm N (năm tính giá) do Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét, quyết định hàng năm.

Quyết định 24 đã quy định việc các khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa được tính vào giá điện trong các lần điều chỉnh trước đây sẽ được xem xét để tính toán phân bổ vào giá điện của kỳ đang tính toán.

Kinh tế vĩ mô - Bộ Công Thương lên tiếng việc giá điện phải “cõng” khoản lỗ của EVN

Dự thảo Quyết định 24 nêu rõ việc giá điện phải “cõng” khoản lỗ của EVN.

Trong giai đoạn trước khi ban hành Quyết định 24, chênh lệch tỉ giá là khoản chi phí lớn nhất thường bị treo chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện cũng như giá điện hoặc chỉ được hạch toán phân bổ một phần tùy tình hình tài chính của mỗi năm.

Từ giữa quý I/2022, giá nhiên liệu thế giới đã tăng cao do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị thế giới, dẫn đến làm tăng chi phí mua điện từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu nhập khẩu hoặc có giá nhiên liệu tham chiếu theo giá thị trường.

Chi phí mua điện tăng cao nhưng giá bán lẻ điện được giữ ổn định dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2022 lỗ hơn 26.000 tỷ đồng (đã tính đến các khoản doanh thu và thu nhập khác từ hoạt động cho thuê cột điện và hoạt động tài chính).

"Giá nhiên liệu năm 2023 tuy đã bớt căng thẳng so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước 2022, gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng tài chính của EVN", Cục Điều tiết điện lực nhấn mạnh.

Cơ quan này cho rằng, việc điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân năm 2023 ở mức 3% từ ngày 4/5/2023 (là mức tăng thấp nhất theo quy định tại Quyết định 24 và thấp hơn so với kết quả tính toán) để đảm bảo tác động đến kinh tế vĩ mô, sản xuất của doanh nghiệp và đời sống của người dân là nhỏ nhất cũng đã giải quyết một phần khó khăn cho tình hình tài chính và dòng tiền của EVN.

Tuy nhiên chi phí năm 2023 tiếp tục bị dồn tích do mức điều chỉnh giá điện chưa đủ thu hồi chi phí đầu vào hình thành giá (mà chủ yếu là chi phí mua điện, chiếm hơn 80% tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN).

"Thực tế năm 2022, 2023, việc lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh điện là do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện không đủ bù dắp cho các chi phí phát sinh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh điện - chính là việc giá bán lẻ điện chưa đủ bù đắp chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện", phía Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Do đó, Cục Điều tiết điện lực nêu rõ, các khoản chi phí đầu vào của các năm 2022, 2023 theo quy định tại Quyết định 24 được thu hồi thông qua giá điện mà chưa được thu hồi (năm 2022 không điều chỉnh tăng giá điện) hoặc chưa được thu hồi đầy đủ (năm 2023 chỉ điều chỉnh tăng ở mức 3%) để đảm bảo an sinh xã hội và phát triển chung thì cần được xem xét thu hồi trong các lần điều chỉnh giá điện tiếp theo.

Giá điện cần đảm bảo thu hồi chi phí giá

Căn cứ quy định hiện hành tại Luật Giá, giá điện cần đảm bảo bù đắp đủ chi phí thực tế hợp lý và có lợi nhuận phù hợp. Quyết định 24 đã có quy định về việc cho phép phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện trong tính toán giá điện hằng năm để đảm bảo giá điện phản ánh được đúng giá thành (và sau đó là có khoản lợi nhuận phù hợp).

Căn cứ vào thực tế Chính phủ điều hành giá điện để đảm bảo kinh tế vĩ mô, Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24 cần có cơ chế để đảm bảo các chi phí chưa được thu hồi đủ trong các lần điều chỉnh giá điện thì được xem xét thu hồi trong các lần điều chỉnh tiếp theo.

Kinh tế vĩ mô - Bộ Công Thương lên tiếng việc giá điện phải “cõng” khoản lỗ của EVN (Hình 2).

Theo Bộ Công Thương, giá nhiên liệu năm 2023 tuy đã bớt căng thẳng nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn trước 2022, gây ảnh hưởng lớn đến cân bằng tài chính của EVN.

"Giá điện kế hoạch ngoài việc đảm bảo thu hồi chi phí giá thành điện cho giai đoạn kế hoạch còn cần đảm bảo thu hồi chi phí giá thành điện thực tế đã phát sinh hợp lý hợp lệ trong quá khứ nhưng chưa được thu hồi đầy đủ dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ trong quá khứ.

Nếu không có quy định cụ thể về việc xem xét thu hồi lỗ sản xuất kinh doanh điện trong quá khứ sẽ có thể ảnh hưởng đến khả năng phát triển và bảo toàn vốn Nhà nước của EVN nếu hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài trong bối cảnh giá điện tại một số thời điểm sẽ phải thực hiện điều chỉnh theo lộ trình, phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô ở từng thời kỳ", Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24 cũng đã quy định các khoản chi phí khác chưa được phân bổ vào giá điện cần xác định theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán, tức theo giá thành thực tế và có sự kiểm tra, giám sát của liên Bộ, ngành theo chương trình kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện hằng năm đã quy định tại Quyết định 24 (việc kiểm tra này tiếp tục được quy định tại Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định 24).

Bộ Công Thương sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp rà soát phương án phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện do EVN đề xuất để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô mà giá điện là một yếu tố trong đó.

Hiện, Bộ Công Thương đã hoàn thiện Dự thảo Quyết định 24 và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, doanh nghiệp, người dân liên quan.

Bộ Công Thương sửa quy định về phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia

Chủ nhật, 03/09/2023 | 13:33
So với quy định cũ, tại dự thảo Thông tư mới Bộ Công Thương đã bổ sung bộ phận trực ca năng lượng tái tạo trực tiếp tham gia công tác điều độ hệ thống điện quốc gia.

Bộ Tài chính "né" trách nhiệm xây dựng giá điện với Bộ Công Thương

Thứ 5, 31/08/2023 | 22:55
Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về điện lực, trong đó có giá điện nên Bộ Tài chính đề nghị không quy định đồng trách nhiệm về phối hợp rà soát giá bán lẻ điện.

Các dự án điện mặt trời, điện gió sắp có khung giá mới?

Thứ 4, 30/08/2023 | 15:24
Giá phát điện của nhà máy điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn được tính bằng giá cố định bình quân cộng với giá vận hành bảo dưỡng cố định.

EVN đồng tình phương án 3 tháng điều chỉnh giá điện 1 lần

Thứ 2, 21/08/2023 | 12:44
Gửi góp ý đến Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đồng tình phương án 3 tháng điều chỉnh giá điện 1 lần.
Cùng tác giả

Hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Thứ 4, 06/12/2023 | 14:49
Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới.

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

Thứ 4, 06/12/2023 | 09:55
Thủ tướng yêu cầu phải luôn sẵn sáng ứng phó những cú sốc bên ngoài, kinh tế vĩ mô phải ổn định, đời sống nhân dân phải được bảo đảm cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt 20,5 tỷ USD trong năm 2023

Thứ 6, 01/12/2023 | 11:32
Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, thương mại điện tử Việt Nam liên tục ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở mức 16 - 30%/năm, dự kiến quy mô năm 2023 đạt 20,5 tỷ USD.

Xem xét tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào đầu năm 2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 12:04
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức kỳ họp Quốc hội bất thường vào tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Có đơn hàng cho năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phấn khởi

Thứ 3, 05/12/2023 | 20:00
Tận dụng được lợi thế thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam từng bước điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Horasis Bình Dương: Phát triển kinh tế hướng tới cộng đồng thông minh

Thứ 2, 04/12/2023 | 16:02
Nhiều phiên đối thoại được tổ chức tại Horasis châu Á 2023. Đây là cơ hội của nhiều doanh nghiệp, trong đó Bình Dương hướng tới phát triển cộng đồng thông minh.

Bộ trưởng Bộ KHCN: Bình Dương hướng hoạt động công nghệ thành động lực phát triển kinh tế, xã hội

Thứ 2, 04/12/2023 | 15:45
Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng, việc phát triển, áp dụng công nghệ phải bền vững làm động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Sửa đổi, bổ sung một số điều về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Thứ 2, 04/12/2023 | 15:08
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).
     
Nổi bật trong ngày

Có đơn hàng cho năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu gạo phấn khởi

Thứ 3, 05/12/2023 | 20:00
Tận dụng được lợi thế thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam từng bước điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

11 tháng, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam thu về 3,31 tỷ USD

Thứ 3, 05/12/2023 | 16:44
11 tháng năm 2023, xuất khẩu hạt điều của nước ta ước đạt 582 nghìn tấn, trị giá 3,31 tỷ USD, tăng 23,1% về lượng và tăng 17,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ KH&ĐT: Nền kinh tế phục hồi tích cực, dần lấy lại đà tăng trưởng

Thứ 4, 06/12/2023 | 11:24
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nền kinh tế có nhiều dấu hiệu chuyển biến sau 11 tháng nhưng vẫn đối diện thách thức về thị trường, dòng tiền và thủ tục hành chính.

Giá vàng 5/12: Giá vàng trong nước và thế giới cùng lao dốc

Thứ 3, 05/12/2023 | 10:01
Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi xuống phiên sáng nay (5/12), trong đó thương hiệu SJC tuột khỏi mốc 74 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng 6/12: Vàng thế giới tiếp đà giảm

Thứ 4, 06/12/2023 | 10:25
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm 15 USD/ounce, xuống 2.020 USD/ounce. Đây là ngày giảm thứ 3 liên tiếp của kim loại quý kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào đầu tuần